Sněmovní tisk 790
Návrh z. o přechodu Městské nemocnice Ostrava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Zaorálek L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 790/0 dne 1. 4. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2009.
    Návrh zákona 8. 4. 2009 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: Moravskoslezský, nemocniční zařízení, převod vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)