Sněmovní tisk 764
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Krajíček Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 764/0 dne 5. 3. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2009 jako tisk 764/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2009 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Brzobohatá a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2009 na . schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, sociální příspěvek, státní podpora, zadluženost, zaměstnavatel, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)