Sněmovní tisk 722
Novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 16. 4. 2008. Návrh zákona rozeslán dne 17. 4. 2008 senátorům jako tisk 239/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 8. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek), Ústavně-právní výbor (PaedDr. Václav Homolka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 9. 2008 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 239/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 239/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 239/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 239/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 401).
  Návrh zařazen na 16. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 18. 9. 2008 odročil (usnesení č. 492).
  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 90).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 23. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: Vícha,Paukrtová,Petrov.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 722/0 dne 29. 1. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2009. Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2009 jako tisk 722/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, hra, správní kontrola

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)