Sněmovní tisk 71
Vl.n. působení sil a prostředků AČR v zahr. operacích 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007

Autor: min.obr.,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 10. 2006 jako tisk 71/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 10. 2006 (usnesení č. 25).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal navíc zprávu a vydal 9. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 71/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 30. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 71/2 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 119, usnesení č. 143).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 10. 2006 jako senátní tisk 386/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 386/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 11. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 556).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, rozpočet na obranu, vojenská spolupráce, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (příhlásit)