Sněmovní tisk 534
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku dítěti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Čurdová Anna a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 534/0 dne 10. 6. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2008 jako tisk 534/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Příspěvky státní, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: dítě, vyživovaná osoba, zvláštní dávkyISP (příhlásit)