Sněmovní tisk 507
Novela z. o střelných zbraních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 507/0 dne 13. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 5. 2008 (usnesení č. 259). Určil zpravodaje: Vladimír Hink a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 821).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 507/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 507/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 507/3, který byl rozeslán 27. 10. 2008 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 188, usnesení č. 933).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 349, dokument 349/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 349/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 55).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 484/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Extremismus, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, terorismus, trestné činy proti bezpečnosti státu, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)