Sněmovní tisk 490
N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Grospič Stanislav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 490/0 dne 15. 4. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2008 jako tisk 490/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda, Referendum

Deskriptory EUROVOCu: protiraketová obrana, referendum, Spojené státy, ústavaISP (příhlásit)