Sněmovní tisk 467
Interpelace Z.Bebarové-Rujbrové na I.Langera ve věci zdrav. pojištění cizinců

Dokument

Autor: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové na ministra vnitra Ivana Langera ve věci zdravotního pojištění cizinců
Adresát: MUDr. Mgr. Ivan Langer
Podáno dne: 16. 1. 2008
Odesláno adresátovi: 17. 1. 2008
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 3. 2008

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 3. 2008 jako tisk 467/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, náklady na zdraví, pojištění osob, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)