Sněmovní tisk 42
N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Hana Šedivá, Zuzka Bebarová Rujbrová, Zdeněk Jičínský, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Marta Bayerová, Milan Bičík, Jiří Dolejš) předložila sněmovně návrh zákona 30. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 42/0 dne 6. 9. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 9. 2006. Vláda zaslala stanovisko 5. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2006 jako tisk 42/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda, Bezpečnost státu, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, protiraketová obrana, referendum, Spojené státy, vojenská základna, vojska v zahraničí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)