Sněmovní tisk 413
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: Topolánek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 1. 2. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 2. 2008. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2008 jako tisk 413/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 3. 2008 na 28. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 3. 2008 na 28. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 232, usnesení č. 716).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, společné stravování, zaměstnanci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)