Sněmovní tisk 41
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 41/0 dne 4. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 9. 2006 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 27).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24., 26. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 41/5, který byl rozeslán 1. 11. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 89).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 400, dokument 400/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 397, které bylo rozdáno jako tisk 400/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2006 na 1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 27).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 575/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň ze spotřeby, náhradní palivo, palivo, spotřební daň, tabák

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)