Sněmovní tisk 340
Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 340/0 dne 24. 10. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 23. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 11. 2007 jako tisk 340/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 11. 2007 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 65, usnesení č. 596).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, spotřební daň

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)