Sněmovní tisk 337
Novela z. o zoologických zahradách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Kafka David a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 23. 10. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 23. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 11. 2007 jako tisk 337/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 11. 2007 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 62, usnesení č. 594).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 190, dokument 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Václava Domšová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 354).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 141/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, ochrana živočišné říše, zoologická zahrada

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)