Sněmovní tisk 330
Novela zákona o vyvlastnění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (František Dědič, Jan Špika, Jan Bauer, Jan Babor, Zdeněk Kotouš, Karel Šplíchal) předložila sněmovně návrh zákona 11. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Dědič František a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 12. 10. 2007.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2007 jako tisk 330/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: veřejně prospěšná služba, vlastnictví, vyvlastnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)