Sněmovní tisk 314
Novela z. o České lékařské komoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: Kochan Jozef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 314/0 dne 27. 9. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2007. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2007 jako tisk 314/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2007 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 27. 11. 2007.Hesla věcného rejstříku: Komory, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékárník, profesní komora, volby, zubní lékař

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)