Sněmovní tisk 212
1.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 2007 jako tisk 212/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 5. 2007 (usnesení č. 125). Zpravodajem určen RSDr. Alexander Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 18. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 212/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 365).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 9. 5. 2007 jako senátní tisk 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: nadnárodní ozbrojené síly, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničí, vstup cizincůISP (příhlásit)