Sněmovní tisk 146
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová, Pavel Kováčik, Miroslav Grebeníček, Josef Vondruška, Marta Bayerová, Zdeněk Maršíček, Josef Šenfeld, Petr Braný) předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Grospič Stanislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 9. 2. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2007 jako tisk 146/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2007 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 82, usnesení č. 287).Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: politická odpovědnost, politické chování, politické strany, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)