Sněmovní tisk 132
Návrh z. o náhradním výživném

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Anna Čurdová, Antonín Seďa, Hana Orgoníková, Josef Smýkal, Zdeněk Škromach, Ivan Ohlídal, Vladimíra Lesenská, Bohuslav Sobotka, Jiří Paroubek) předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2007.
Zástupce navrhovatele: Čurdová Anna a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 132/0 dne 17. 1. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 1. 2007. Vláda zaslala stanovisko 7. 2. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 2. 2007 jako tisk 132/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 2007 (usnesení č. 80). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 251).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 132/2 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise pro rodinu projednala návrh zákona a vydala 31. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 132/3 (doporučuje zamítnout).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 3. 10. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 132/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 132/5, který byl rozeslán 16. 10. 2007 v 18:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 122).Hesla věcného rejstříku: Dávky, Delegace, přijetí nikoliv Stálé delegace, Mládež, Rodina, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: dítě, neúplná rodina, rozvedená osoba, sociální zabezpečení, státní podpora, vyživovací povinnost, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)