Sněmovní tisk 579
V.n.z. o některých službách informační společnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 29. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: MVDr. Marian Bielesz a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 969).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 579/3, který byl rozeslán 18. 6. 2004 v 12:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 252, usnesení č. 1219).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 7. 2004.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 480/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: obchodní informace, poskytování služeb, propagace, rozšiřování informací, ukládání a vyhledávání informací, vliv informačních technologií

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1964novelizujeObčanský zákoník579/0
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních579/3
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů579/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů579/0


ISP (příhlásit)