Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Obchod a služby

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 252/0 V. n. z. o obecné bezpečnosti výrobků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 277/2003 Sb.
 355/0 Novela z. o České obchodní inspekciVládní návrh zákonaSchváleno, 439/2003 Sb.
 372/0 Zpráva o plnění Programového prohlášeníZpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 373/0 Návrh zákona o výstavbě dálnic Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 379/0 Novela z. o ochraně spotřebitele Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 217/2004 Sb.
 484/0 Novela z. o někt. podmín. podnikání v obl.cest. ruchu Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 3. čtení
 559/0 Novela z. o silniční dopravě Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 229/2005 Sb.
 579/0 V.n.z. o některých službách informační společnosti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 480/2004 Sb.
 637/0 N.z. o povinném značení lihuVládní návrh zákonaSchváleno, 676/2004 Sb.
 640/0 Novela z. o zdravotnických prostředcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 58/2005 Sb.
 800/0 N.z. o prodejní době v maloobchodě Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 845/0 Senát. n. z. o státním občanství Senátní návrh zákona Schváleno, 46/2006 Sb.
 1025/0 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 247/2006 Sb.
 1067/0 Novela z. o obalech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 66/2006 Sb.
 1131/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 229/2006 Sb.
 1149/0 Vl. n. z. o zdravotnických zařízeníchVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1178/0 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1183/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 1214/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem


ISP (příhlásit)