Sněmovní tisk 991
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 161, dokument 161/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Karel Schwarzenberg).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 161/3 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 22. 11. 2005 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 161/4 (doporučuje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 161/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 161/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2005-11-28 rozdány jako tisk 161/5.

 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 250).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 991/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2005 poslancům jako tisk 991/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 341, usnesení č. 2153).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 61/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informovanost, Právo autorské, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: informace, informační politika, obchodní transakce, právo na informace, veřejná správa, zpřístupňování informací, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)