Sněmovní tisk 387
Návrh novely z. o předpokl. výkonu funkcí ve stát. orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Jičínský, Jaroslav Bašta, Pavel Dostál, Jitka Kupčová, Vladimír Laštůvka) předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 28. 1. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 2. 1998 jako tisk 387/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Lustrace, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: archiv, evidence obyvatelstva, přechodné soudnictví, rozsudek, soudní dokazování, zaměstnanciISP (příhlásit)