Sněmovní tisk 125
Návrh novely školského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1997Zuzka Bebarová Rujbrová.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 125/0 dne 24. 1. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 1997. Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 1997 jako tisk 125/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: bezplatné školství, školné, školský systém, střední vzděláníISP (příhlásit)