Sněmovní tisk 1494
Interpelace poslance Michala Krause


Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Adresát: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Interpelace ve věci privatizace a transformace české petrochemie
Podáno: 1995-01-25
Odesláno adresátovi: 1995-02-01
Odpověď rozeslána 25.01.1995 jako tisk 1494 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)