Sněmovní tisk 1432
Zákon - novela zákona o působ. Stát.úř. pro jadernou bezp. -

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)