Sněmovní tisk 1428
Zákon - novela zákona o poplatcích za uložení odpadů - vládn

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-01-06 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Benda Frant..
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1428.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.01.1995 usnesení č. 462 rozdané jako tisk 1436. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 17 dnů od rozdání poslancům a vydal 19.01.1995 usnesení č. 462 rozdané jako tisk 1441. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1466.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 561).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 562).
     Návrh zákona 9.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 596).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 41/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výrobaISP (příhlásit)