Sněmovní tisk 1006
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci nepovolených sbírek různých organizací
Podáno: 1994-05-24
Odesláno adresátovi: 1994-05-27
Odpověď rozeslána 24.05.1994 jako tisk 1006 A.
Interpelace projednána 8. 7. 1994 na 21. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 417).

Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)