Výbor pro evropské záležitosti

Předseda

Mgr. Ondřej Benešík
Ing. arch. Jaroslav Klaška

Místopředseda

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Mgr. Igor Jakubčík
Mgr. Helena Langšádlová
Pavel Ploc
Ing. Josef Šenfeld
Mgr. Dana Váhalová
Ing. Kristýna Zelienková

Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
ISP (příhlásit)