Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Ondřej Liška

Celkem nalezeno 16 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
13829/07COM(2007) 568 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Komunikovat o Evropě prostřednictvím partnerstvíVzato na vědomí
13025/07KOM(2007) 515 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní právaVzato na vědomí
12668/07KOM(2007) 478 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou EvropyVzato na vědomí
11361/07COM(2007) 372 finalNávrh nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a o změně některých nařízeníPodrobné usnesení
 9245/07KOM(2007) 225 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině obdobíBere na vědomí s doporučením
 8255/07COM(2007) 140 finalZelená kniha o tržních nástrojích pro účely politiky životního prostředí a souvisejících politikBere na vědomí s doporučením
 6204/07KOM(2007) 19 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidelVzato na vědomí
 5154/07COM(2006) 818 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES za účelem zahrnutí leteckých činností do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve SpolečenstvíPodporuje pozici ČR
14919/06KOM(2006) 629 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Legislativní a pracovní program Komise na rok 2007Vzato na vědomí
14918/06COM(2006) 658 finalZpráva Komise o pokroku při dosahování Kjótských cílů (požadovaná podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu sledování emisí skleníkových plynů a provádění Kjótského protokolu)Vzato na vědomí
14349/06KOM(2006)545 v konečném zněníSdělení Komise Akční plán pro energetickou účinnost: využití možnostíVzato na vědomí
13874/06KOM(2006) 569 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí)Vzato na vědomí
13401/06KOM(2006) 231 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Tematická strategie pro ochranu půdyRámcová pozice vzata na vědomí
13388/06KOM(2006) 232 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ESŽádá vládu o další informace
12389/06KOM(2006) 463 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Provádění strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů: Šesté výroční sdělení o účinnosti strategieVzato na vědomí
10851/06KOM(2006) 319 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vínaRámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace


ISP (příhlásit)