Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů46
634/2004Zákon o správních poplatcích46
99/1963Občanský soudní řád28
40/2009Zákon trestní zákoník26
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)25
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty24
187/2006Zákon o nemocenském pojištění22
262/2006Zákon zákoník práce22
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)21
117/1995Zákon o státní sociální podpoře20
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů20
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení18
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů18
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)18
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění17
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů17
155/1995Zákon o důchodovém pojištění16
89/2012Zákon občanský zákoník16
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů15
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti14

12345>>ISP (příhlásit)