(9.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Zahajuji projednávání bodu

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 94/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už sedí paní ministryně financí Alena Schillerová, já ještě poprosím zpravodaje garančního výboru, což byl také rozpočtový výbor, pana poslance Karla Raise, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že návrhy na zamítnutí ani pozměňovací návrhy také v tomto případě nebyly ve druhém čtení předneseny. A paní ministryně se netáži, vidím, že má zájem o vystoupení. Takže prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Takže dámy a pánové, ještě jednou. Dovolte mi, abych velmi stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje také částečně do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Důvodem předložení tohoto návrhu je upřesnit a doplnit některá již implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Zároveň jsou na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování.

Tento sněmovní tisk byl již podrobně představen v úvodu prvého čtení, nyní bych tedy pouze zopakovala, že převážná většina ustanovení je technického charakteru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy není přihlášen nikdo. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, takže rozpravu končím a prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Raise, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Procedura bude mimořádně jednoduchá, protože si možná pamatujete minulý týden, jak bylo druhé čtení, žádné připomínky nebyly, takže jsem tady přečetl usnesení rozpočtového výboru, kdy předložený vládní návrh je schválen bez připomínek, takže budeme hlasovat jenom o tom vládním návrhu. Žádné pozměňovací návrhy od Sněmovny nebyly poskytnuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 94."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 143 přihlášeno 156 poslanců, pro 123, proti 30. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

S náhradní kartou číslo 9 bude hlasovat pan poslanec Kolovratník.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů dle schváleného programu schůze. Otevírám bod

30.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové
a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 29. května a bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 109/1. U stolku zpravodajů zaujali svá místa zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Novák. My jsme skončili uprostřed obecné rozpravy, kdy byl tento bod přerušen, takže znovu otevírám... nebo jsme v otevřené obecné rozpravě.

Ptám se, zda se někdo hlásí o slovo, chce vystoupit. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Paní navrhovatelka poslankyně Valachová má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přece jenom několik glos k rozpravě, která zazněla. Především bych se chtěla vyjádřit k tomu, jaký dopad bude mít případné znovuobnovení placení nemocenské v prvních třech dnech nemoci na zaměstnavatele. Znovu bych chtěla všem připomenout, že návrh zákona počítá s kompenzací. Tato kompenzace je dostatečná a musím zcela odmítnout katastrofické scénáře, které někteří líčili v rámci obecné rozpravy.

Také bych chtěla pro, řekněme, konkreto říct konkrétní příklad, jaký dopad má stávající neplacení nemocenské na průměrného zaměstnance s průměrným měsíčním příjmem 20 000 korun měsíčně. Asi se shodneme na tom, že 20 000 korun měsíčně je částka, která převažuje ve velké části zaměstnaneckých platů. Nemocenská za 30 dní v takovém případě k 20 000 hrubého činí 9 353 korun. To znamená, že přijdete o 6 497 korun, dámy a pánové. Jestli má někdo pocit, že toto je důstojné, já tedy ne. A co způsobí změna, které případně dáte své hlasy, umožníte projednávání v dalších čteních a věřím, že i schválíte? Změna znamená, že tento zaměstnanec si polepší o 1 000 korun, takže ztratí 5 497 korun. Myslím, že to je absolutní minimum, a myslím si, že to zaměstnancům dlužíme. A v době hospodářského růstu strašit tím, že nedokážeme důstojně zajistit nemocné v situaci, kdy se ekonomice daří, by bylo velmi nefér. Také bych chtěla zmínit, že chceme-li zlepšit nemocenskou, souhlasím s pirátským klubem, že nejde jenom o první tři dny nemoci, ale může jít o celou řadu dalších opatření a určitě se těším na další diskuse v dalších čteních.

Dámy a pánové, dovolím si ještě jednou vyzvat Sněmovnu, vás všechny napříč politickým spektrem, abyste projednávání tohoto zákona umožnili a abychom dosáhli v tomto funkčním období významného zlepšení postavení zaměstnanců v době nemoci, to znamená v době, kdy upřímně řečeno každý z nás je nejzranitelnější. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní navrhovatelce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás ještě jednou vyzývám k tomu, aby byl ve sněmovně větší klid, protože někteří z vás třeba neslyší to, že už byla ukončena obecná rozprava, hlásí se s faktickými poznámkami do rozpravy. Nemohu jim dát slovo. Je to nekolegiální, když je tu takový hluk, že všichni, kteří chtějí, nemohou sledovat průběh jednání.

Jsme v okamžiku, kdy zaznělo závěrečné slovo paní navrhovatelky. Ptám se pana zpravodaje, zda má také zájem o závěrečné slovo. Nemá.

 

Připomínám, že v obecné rozpravě v úterý 29. května zazněl návrh na zamítnutí, který předložil pan poslanec Jan Bauer, čili než budeme pokračovat dál, případně pokračovat dál, tak budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 144 přihlášeno 166 poslanců, pro 34, proti 93. Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Ano, s návrhem vystoupí pan předseda Stanjura.***
Přihlásit/registrovat se do ISP