(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 5 bude hlasovat pan poslanec Petr Gazdík.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Andrea Babišová od 13 hodin bez udání důvodu, Dana Balcarová do 13 hodin z pracovních důvodů, Ivan Bartoš z osobních důvodů, Martin Baxa od 16.30 z pracovních důvodů, Jiří Běhounek do 15.30 z pracovních důvodů, Josef Bělica v době od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů, Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Dominik Feri do 10 hodin z pracovních důvodů, Stanislav Grospič do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Milan Hnilička v době od 13.00 do 15.30 z pracovních důvodů, Ivan Jáč z odpoledního jednání do 15 hodin z pracovních důvodů, Monika Jarošová do 10 hodin z osobních důvodů, Jiří Kobza v době od 12.00 do 16 hodin z pracovních důvodů, Lenka Kozlová z osobních důvodů, Helena Langšádlová ze zdravotních důvodů, Tomio Okamura z osobních důvodů, Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, Ondřej Profant ze zdravotních důvodů, Petr Sadovský z pracovních důvodů, Helena Válková do 10 hodin ze zdravotních důvodů, Jana Vildumetzová do 13 hodin ze zdravotních důvodů.

Dále o omluvu požádali následující členové vlády: pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z pracovních důvodů a pan ministr Ilja Šmíd také z pracovních důvodů.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 83 a 88, sněmovní tisky 66 a 94. Dále bychom se věnovali dalším bodům podle schváleného programu. Ve 12.45 hodin máme pevně zařazené volební body, tedy body 93, 95 a 96. Připomínám také, že ve 14.30 máme pevně zařazené body 29, 6, 17, 36 a 34. Dále se budeme věnovat bodům podle schváleného programu.

(V sále je velký hluk, mnozí poslanci stojí a hlasitě se baví.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás prosím o klid!

Poté co jsme prošli některé technické věci a informace, je na řadě moje otázka, zda má někdo návrh na to, abychom upravili schválený pořad 13. schůze Poslanecké sněmovny. Takový návrh nevidím, takže budeme postupovat tak, jak máme schváleno z předcházejících dnů.

 

Zahajuji projednávání bodu

83.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
/sněmovní tisk 66/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Skopeček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, takže se táži paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Ano, takže paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. (V sále je rušno.)

Vláda v srpnu minulého roku rozhodla, že Česká republika vyhoví žádosti Mezinárodního měnového fondu o poskytnutí nové bilaterální zápůjčky, jejímž účelem má být zajištění dostatečné likvidity Mezinárodního měnového fondu v případě nepředvídaných událostí. Ministerstvo financí navrhlo poskytnout zápůjčku ve výši 1,5 mld. eur z devizových rezerv České národní banky. Ta požaduje, aby tato -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní ministryně. Podmínky zde nejsou takové, abyste mohla pokračovat ve svém vystoupení. Dámy a pánové, znovu vás, tentokrát již důrazněji, žádám o to, aby byl ve sněmovně klid a byly zde podmínky pro to, abychom mohli projednávat navrhovaný bod. Jsme ve třetím čtení, za chvíli budeme hlasovat, je proto potřeba, aby zde bylo možné slyšet to, co nám paní navrhovatelka říká.

Paní ministryně, prosím, pokračujte.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Česká národní banka požaduje, aby tato zápůjčka byla zajištěna státní zárukou. Zákon o rozpočtových pravidlech opravňuje Českou republiku poskytovat státní záruky pouze na základě zvláštního zákona. Smlouva o poskytnutí bilaterální půjčky mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem již byla uzavřena ve Washingtonu v říjnu minulého roku v rámci výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu, smlouva však vstoupí v platnost až po vstupu v platnost zákona o státní záruce.

Ke znění návrhu zákona nebyly uplatněny žádné připomínky ani doplňky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Nyní otevírám rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Máme zde ale problém, který vyvstane za chvíli, když se budeme blížit k hlasování, a to je, že zde není přítomen zpravodaj rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Jan Skopeček.

Prosím pana předsedu klubu Zbyňka Stanjuru o návrh řešení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abychom nezdržovali, já za něj klidně zaskočím. Není žádný pozměňující návrh a rozpočtový výbor doporučil svým usnesením hlasovat pro tento návrh zákona, takže se vlastně hlasuje o návrhu zákona, kde je podstatné stanovisko paní ministryně, ale mohu říci, že výbor doporučil schválení, nebyl podán žádný pozměňující návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Takže pan předseda Stanjura zde jako člen rozpočtového výboru informoval za výbor o stavu, který máte všichni před sebou, to znamená, že nemáme žádný pozměňovací návrh. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Má paní ministryně zájem o závěrečné slovo? Ne. Zájem o závěrečné slovo není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Jak jsme slyšeli, nejsou zde žádné pozměňovací návrhy.

 

Návrh usnesení bude znít takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond podle sněmovního tisku 66." Nyní o tomto návrhu usnesení budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno 152 poslanců, pro 117, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP