Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 94/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už sedí paní ministryně financí Alena Schillerová, já ještě poprosím zpravodaje garančního výboru, což byl také rozpočtový výbor, pana poslance Karla Raise, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že návrhy na zamítnutí ani pozměňovací návrhy také v tomto případě nebyly ve druhém čtení předneseny. A paní ministryně se netáži, vidím, že má zájem o vystoupení. Takže prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Takže dámy a pánové, ještě jednou. Dovolte mi, abych velmi stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje také částečně do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích. Důvodem předložení tohoto návrhu je upřesnit a doplnit některá již implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Zároveň jsou na základě zkušeností s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování.

Tento sněmovní tisk byl již podrobně představen v úvodu prvého čtení, nyní bych tedy pouze zopakovala, že převážná většina ustanovení je technického charakteru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy není přihlášen nikdo. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, takže rozpravu končím a prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Raise, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Procedura bude mimořádně jednoduchá, protože si možná pamatujete minulý týden, jak bylo druhé čtení, žádné připomínky nebyly, takže jsem tady přečetl usnesení rozpočtového výboru, kdy předložený vládní návrh je schválen bez připomínek, takže budeme hlasovat jenom o tom vládním návrhu. Žádné pozměňovací návrhy od Sněmovny nebyly poskytnuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 94."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 143 přihlášeno 156 poslanců, pro 123, proti 30. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

S náhradní kartou číslo 9 bude hlasovat pan poslanec Kolovratník.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů dle schváleného programu schůze. Otevírám bod

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP