(9.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych měl alternativní návrh. Myslím, že to mnohem více patří do výboru hospodářského.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je zde prosím ještě jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Není. Máme zde dva návrhy, tedy návrh organizačního výboru, aby byl garančním výborem výbor pro sociální politiku, a dále zde máme alternativní návrh, aby byl garančním výborem hospodářský výbor.

 

Nejprve budeme hlasovat o alternativním návrhu na přikázání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145. Přítomno 165 poslanců, pro 45, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní zahajuji hlasování o tom, aby předložený návrh projednal výbor pro sociální politiku jako výbor garanční. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146. Přihlášeno 165 poslanců, pro 157, proti 3. Návrh byl přijat a konstatuji, že garančním výborem pro projednání tohoto bodu bude výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání dalšímu výboru. Je zde prosím takový návrh? Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Logicky navrhuji, aby to projednal i hospodářský výbor. A protože tento návrh zákona bude určitě mít i rozpočtové dopady, tak navrhuji, aby to projednal i rozpočtový výbor. A současně mi dovolte, abych navrhl prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Není. Budeme tedy postupně hlasovat přikázání tohoto bodu k projednání hospodářskému a rozpočtovému výboru.

 

Nejprve se vyjádříme k tomu, aby tento návrh projednal hospodářský výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 147. Přihlášeno 166 poslanců, pro 139, proti 12. Návrh byl přijat a já konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat hospodářský výbor.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148. Přihlášeno 166 poslanců, pro 78, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Jediným výborem kromě garančního, který se bude tímto návrhem zabývat, je tedy hospodářský výbor.

 

Zazněl zde sice před chvílí návrh, abychom prodloužili lhůtu na projednání o 20 dní, já ale tomuto návrhu nemohu vyhovět a nemohu o něm dát hlasovat, protože návrh nezazněl v obecné rozpravě. Tím končím projednání tohoto bodu a otevírám projednávání bodu

32.
Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause,
Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 115/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Byl zde návrh, abychom tento zákon projednávali podle § 90 odst. 2, nicméně je zde předloženo veto 61 poslance poslaneckého klubu ANO, tudíž tento návrh podle § 90 odst. 2 projednávat nemůžeme. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 115/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou dvě děti, Mařenka a Pepíček. Mařenka se narodila v červnu, Pepíček se narodil v září. Mařenka se může dostat do přípravných tříd základních škol, ale Pepíček se v praxi do těch přípravných tříd, i když by pro něj byly vhodné, nikdy nedostane, protože nesplní podmínky. A sice ty podmínky jsou dvě. Za prvé stanovisko pedagogicko-psychologické poradny a za druhé odklad. A Pepíček, protože je narozen v září, odklad nedostane, když je mu téměř šest, a za rok už je mu zase... kdyby dostal odklad, tak pak by šel do školy, když mu bude téměř osm.

To znamená, máme tady čtvrtinu dětí, pro které institut přípravných tříd v tuto chvíli není dostupný, a je to proto, že v úpravě zákona vypadlo slovo "přednostně", a sice že děti do přípravných tříd základních škol jsou přijímány tak, že mají stanovisko pedagogicko-psychologické poradny a jsou přednostně přijímáni ti s odkladem, což znamená, že Pepíček, který je narozen v září, se do té přípravné třídy také může dostat.

Dámy a pánové, navrhuji jenom toto slůvko přednostně do zákona opět vložit, je to návrat k původnímu znění. Ta podpora byla víceméně napříč kluby, protože stávající stav vede i k tomu, že v některých školách není dostatek dětí, aby třída byla otevřena, třeba chybí jedno dítě. To dítě by tam mohlo chodit, pedagogicko-psychologická poradna se domnívá, že by bylo dobré, aby tam chodilo, ale odklad nedostane, protože mu nebylo šest let. Domnívám se, že stanovisko vlády je nedorozumění, protože přípravné třídy fungovaly lépe, když to slovo přednostně tam bylo. V těchto dnech probíhají zápisy a to slůvko přednostně tam velmi chybí. I proto, že tam to slůvko není, tak i ti, pro které je ta třída vhodná, se tam nedostanou z toho důvodu, že není možné doplnit třeba jedno dvě děti právě těmi dětmi, které nedostanou odklad.

Bylo argumentováno také segregací. Uvědomme si ale, že to důležité slovo mají naše pedagogicko-psychologické poradny. To znamená, náš stát na to má vliv, pedagogicko-psychologická poradna říká, jestli to je, nebo není pro to konkrétní dítě vhodné. To znamená, to stanovisko se nedá obejít a vlastně to stanovisko určuje, které dítě se do přípravné třídy základní školy dostává.

Dámy a pánové, apeluji na vás, abyste to slůvko přednostně tam opět vrátili, protože umožníte čtvrtině dětí, aby se do těch přípravných tříd vůbec dostaly, když jsou pro ně vhodné podle naší pedagogicko-psychologické poradny, a umožníte i dětem, pro něž se teď ta třída neotevře, aby ředitelé mohli třeba jedno dvě děti doplnit právě z těch dětí, které jsou pětileté a odklad nikdy nedostanou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Čižinskému, který uvedl návrh jako zástupce navrhovatelů. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, prosím ji, aby se ujala slova. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Kolega Čižinský to výborně popsal a ilustroval, takže já k tomu nemám více co dodat, protože byla dokonale popsána situace, jaká je a kam se to má vrátit, a proto doporučuji propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou... (Hlasy z pléna.) Omlouvám se, přehlédl jsem pana poslance Raise. Takže neukončuji obecnou rozpravu, stále probíhá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych jenom zdůraznil tu skutečnost, že ten zákon platí asi osm nebo devět měsíců, ano, platí od 1. září 2017. A druhá věc je to, že ten návrh, tak jak jste nakonec říkal vy sám, by měl být doplněn o nějaké empirické výsledky, o nějaké výsledky z pedagogických poraden. Tam, pokud jsem to četl, tak tam je nějaký názor, že jste hovořili s pár řediteli škol a že ti mají tenhleten názor, co máte vy. Čili já si myslím, a v tom se tedy zastávám vlády, že by to chtělo skutečně nějakou seriózní analýzu a pak teprve k tomu přijít. Čili já si myslím, že je to předčasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Staněk a pan poslanec Čižinský, v tomto pořadí. Takže pan poslanec Staněk. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP