(9.30 hodin)

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom krátkou faktickou poznámku k návrhu tohoto zákona. Já se plně ztotožňuji se stanoviskem vlády České republiky jednak v té části, která je uvedena a týká se krátkého působení samotného zákona, a tudíž toho, že by bylo dobré, abychom mu dali ještě šanci. Už jsme se bavili v jiných případech, že velmi často a velmi brzy se některé věci novelizují.

A za druhé, ta druhá část hovoří - nebo já tam mám připomínku k té důvodové zprávě, protože ty informace, které jsou poskytovány jako empirické, se týkají pouze skutečně jednoho malého okruhu. Vy tam uvádíte, že je to zjištěno v Praze. Ale jsou náznaky a jsou informace, které říkají, že to otevření, které vy navrhujete, je mnohonásobně širší a nebude to určeno jenom tomu Pepíčkovi, o kterém jste mluvil, ale hrozí tam, že to otevření bude mnohem větší.

A třetí poznámka je, že mateřské školy mají skutečně plnit svoji roli a ne jinak. Já dokonce zvažuji podání návrhu na zamítnutí tohoto zákona. A navrhuji tedy, aby zákon byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, stačí to takto. Poznamenal jsem si návrh na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Staněk. Následuje faktická poznámka, se kterou vystoupí pan poslanec Čižinský, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Rád bych zareagoval na předřečníky. Tak jak je to nyní napsáno v zákoně, znamená, že čtvrtina dětí se vůbec nemůže do přípravných tříd dostat. Jsou to prostě všechny děti, které jsou narozeny v září až prosinci. Na to nepotřebujeme žádnou studii. Prostě víme, že čtvrtině dětí upíráme přístup do přípravných tříd základních škol z důvodu jejich narození. To znamená, diskriminujeme tady čtvrtinu dětí, které se narodí v naší zemi.

Ten zákon platil od 1. září, ale už se samozřejmě projevil, protože jak platil od 1. září, tak ředitelé škol museli podle něj přijímat děti. A ten vliv byl jednoznačně negativní. Takže já upřímně řečeno vůbec nerozumím tomu, proč někdo volá po dopadech, když všechny děti narozené v září až prosinci jsou diskriminovány a do přípravných tříd přesto, že by pro ně byly vhodné, se nikdy nemohou dostat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kovářová a její faktická poznámka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, nejsem sice expertem na školství, ale z vlastní zkušenosti vím, jak vypadají, co se týče věku, první třídy. Dostávají se tam děti šestileté a zároveň osmileté. Myslím, že ty šestileté děti nemohou konkurovat těm osmiletým a mají být na stejné úrovni. Nechci říci, že pak ty šestileté děti nestačí těm osmiletým, a to je oprávněné. Proto si myslím, že je potřeba toto téma otevřít, diskutovat, a proto my jako Starostové a nezávislí propustíme tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Do obecné rozpravy je přihlášen pan ministr Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, já nebudu opakovat ty argumenty, které řekl pan poslanec Rais. Jenom bych se rád vyjádřil k některým věcem, které padly v důvodové zprávě.

Za Ministerstvo školství nesouhlasíme s argumentací, že je zcela opomíjena skupina dětí narozených od září do prosince kalendářního roku, které mají takzvaný odklad věkem. Děti, které jsou narozené po posledním srpnu daného školního roku, procesem povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole ještě neprošly, tudíž přípravná třída nemá návaznost na cíle, kompetence, vzdělávací obsah a oblasti, na nichž je povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole postaveno. Tyhle děti sice mohou k takzvanému předčasnému zápisu k povinné školní docházce, avšak musí se jednat o děti již celkově vyzrálé a zpravidla děti nadané, nebo mimořádně nadané. Tudíž jestli se dle vyjádření v důvodové zprávě děti v mateřské škole nudí, jedná se právě o děti takové, které mohou povinnou školní docházku předčasně zahájit.

Rovněž si dovolím nesouhlasit s tvrzením, které se nachází v odůvodnění, že tento poznatek z praxe potvrzuje také průzkum, který navrhovatel provedl v únoru 2018 mezi řediteli pražských základních škol a který ukázal, že přibližně čtyři pětiny ředitelů navrhovanou změnu školského zákona podporují. Dle mého názoru se jedná o docela zkreslený, respektive malý vzorek s lokálním a úzkým zaměřením na Prahu a motivace ředitelů spočívá často v zájmu zajištění naplněnosti a následného otevření přípravné třídy.

Skutečně něco tady běží osm měsíců, což je poslední přípravná třída předškolky, a my se tady snažíme zpátky mixovat ten systém dohromady. Já jsem za to, abychom skutečně vyčkali, rozhodli se na základě tvrdých dat, a ne skákali zleva doprava.

Pokud se ještě vrátím k tomu, že v důvodové zprávě je uvedeno, že mateřská škola už pro ně není motivační, zvlášť ve smíšených třídách, ve kterých zejména v menších obcích běžně bývají i dvouleté děti, nudí se zde, ztrácejí zde svůj potenciál a motivaci pro výuku, tak je nutné říct, že povinností mateřské školy je organizačně nastavit podmínky ke vzdělávání všech dětí, což musí být nastaveno ve školním vzdělávacím programu. Takže i toto odůvodnění je dle mého názoru zavádějící, nebo minimálně zkreslující.

Takže moje stanovisko jako ministra školství je negativní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych jenom zareagoval na pana ministra. Pan ministr hovořil o nadaných pětiletých dětech, to je v pořádku, ty skutečně mohou jít k předčasnému zápisu, ale úplně opomněl skupinu dětí, které nejsou velmi nadané, ale pro které ta přípravná třída základní školy je vhodná. Ty se tam prostě nikdy nedostanou, do té třídy. Nemají tu možnost. A navíc, uvědomme si prosím, že o tom, zda dítě je vhodné pro zařazení do přípravné třídy základní školy, rozhoduje přece pedagogicko-psychologická poradna, která říká: je to pro to dítě vhodné. Tento mechanismus má vlastně stát pod kontrolou. A já si stojím za tím, že je pravda, že prostě diskriminujeme děti narozené v září až prosinci, protože mají dvě možnosti: buďto se dostanou do první třídy až v osmi letech, anebo prostě přípravnou třídu nemohou využít, přesto že by pro ně vhodná byla.

Takže naopak žádám, abychom to pustili do druhého čtení, probrali ve školském výboru, vychytali tedy něco, i pokud tam třeba v důvodové zprávě, pokud - samozřejmě já jsem to zkoumal na vzorku, který je mi blízký. Ten vzorek, kdyby se rozšířil, tak pojďme udělat větší vzorek, pojďme to udělat do doby, než se o tom ve výboru bude jednat. Ale je potřeba trvat na tom, že ten proces je pod kontrolou, protože o tom rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna. A je potřeba říci, že je tady skutečně čtvrtina dětí, které jsou diskriminovány nemožností přístupu do přípravných tříd.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka paní poslankyně Valachové, po ní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pojezný. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, stává se to málokdy, ale v podstatě bych řekla, že v rámci této rozpravy každý, kdo mluví, má vlastně pravdu. Protože ji popisuje z jiného úhlu pohledu. Z mého pohledu, tak jak Pavel Čižinský vaším prostřednictvím, pane předsedající, popisuje situaci v Praze, tak je bezpochyby pravdivá. Ale myslím si, že pravou příčinou není nedostatečnost zákona, ale nedostatečnost kapacit. Protože pokud bychom v přípravných třídách měli větší kapacity - a je to právě Praha, která má samozřejmě v tomhle ohledu problém na všech stupních vzdělávání - tak by nám zákon, tak jak je nyní napsán, nevadil. Kdežto s ohledem na to, že kapacity problém jsou, zejména tady v Praze a ve středních Čechách, tak právě dochází k té diskriminaci, v uvozovkách, tak jak Pavel Čižinský popisuje.

Naopak vaším prostřednictvím Robert Plaga jako ministr školství v demisi popisuje situaci také pravdivě, protože v minulosti před tou úpravou docházelo, řekněme, k nekalých praktikám a k nekalým výkladům a také způsobům, jak naopak některé děti byly vylučovány, řekněme, z toho běžného hlavního vzdělávacího proudu, což bezpochyby není samozřejmě záměrem vaším prostřednictvím, pane předsedající, Pavla Čižinského.

Takže je k úvaze, zda propustit zákon do druhého čtení, nicméně ho rozhodně upravit, abychom zase ty nekalé praktiky neumožnili, anebo řekněme tedy přistoupit k tomu dále zákon neprojednávat. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP