Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

30.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové
a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 29. května a bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 109/1. U stolku zpravodajů zaujali svá místa zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Novák. My jsme skončili uprostřed obecné rozpravy, kdy byl tento bod přerušen, takže znovu otevírám... nebo jsme v otevřené obecné rozpravě.

Ptám se, zda se někdo hlásí o slovo, chce vystoupit. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Paní navrhovatelka poslankyně Valachová má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přece jenom několik glos k rozpravě, která zazněla. Především bych se chtěla vyjádřit k tomu, jaký dopad bude mít případné znovuobnovení placení nemocenské v prvních třech dnech nemoci na zaměstnavatele. Znovu bych chtěla všem připomenout, že návrh zákona počítá s kompenzací. Tato kompenzace je dostatečná a musím zcela odmítnout katastrofické scénáře, které někteří líčili v rámci obecné rozpravy.

Také bych chtěla pro, řekněme, konkreto říct konkrétní příklad, jaký dopad má stávající neplacení nemocenské na průměrného zaměstnance s průměrným měsíčním příjmem 20 000 korun měsíčně. Asi se shodneme na tom, že 20 000 korun měsíčně je částka, která převažuje ve velké části zaměstnaneckých platů. Nemocenská za 30 dní v takovém případě k 20 000 hrubého činí 9 353 korun. To znamená, že přijdete o 6 497 korun, dámy a pánové. Jestli má někdo pocit, že toto je důstojné, já tedy ne. A co způsobí změna, které případně dáte své hlasy, umožníte projednávání v dalších čteních a věřím, že i schválíte? Změna znamená, že tento zaměstnanec si polepší o 1 000 korun, takže ztratí 5 497 korun. Myslím, že to je absolutní minimum, a myslím si, že to zaměstnancům dlužíme. A v době hospodářského růstu strašit tím, že nedokážeme důstojně zajistit nemocné v situaci, kdy se ekonomice daří, by bylo velmi nefér. Také bych chtěla zmínit, že chceme-li zlepšit nemocenskou, souhlasím s pirátským klubem, že nejde jenom o první tři dny nemoci, ale může jít o celou řadu dalších opatření a určitě se těším na další diskuse v dalších čteních.

Dámy a pánové, dovolím si ještě jednou vyzvat Sněmovnu, vás všechny napříč politickým spektrem, abyste projednávání tohoto zákona umožnili a abychom dosáhli v tomto funkčním období významného zlepšení postavení zaměstnanců v době nemoci, to znamená v době, kdy upřímně řečeno každý z nás je nejzranitelnější. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní navrhovatelce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás ještě jednou vyzývám k tomu, aby byl ve sněmovně větší klid, protože někteří z vás třeba neslyší to, že už byla ukončena obecná rozprava, hlásí se s faktickými poznámkami do rozpravy. Nemohu jim dát slovo. Je to nekolegiální, když je tu takový hluk, že všichni, kteří chtějí, nemohou sledovat průběh jednání.

Jsme v okamžiku, kdy zaznělo závěrečné slovo paní navrhovatelky. Ptám se pana zpravodaje, zda má také zájem o závěrečné slovo. Nemá.

 

Připomínám, že v obecné rozpravě v úterý 29. května zazněl návrh na zamítnutí, který předložil pan poslanec Jan Bauer, čili než budeme pokračovat dál, případně pokračovat dál, tak budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 144 přihlášeno 166 poslanců, pro 34, proti 93. Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Ano, s návrhem vystoupí pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych měl alternativní návrh. Myslím, že to mnohem více patří do výboru hospodářského.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je zde prosím ještě jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Není. Máme zde dva návrhy, tedy návrh organizačního výboru, aby byl garančním výborem výbor pro sociální politiku, a dále zde máme alternativní návrh, aby byl garančním výborem hospodářský výbor.

 

Nejprve budeme hlasovat o alternativním návrhu na přikázání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145. Přítomno 165 poslanců, pro 45, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní zahajuji hlasování o tom, aby předložený návrh projednal výbor pro sociální politiku jako výbor garanční. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146. Přihlášeno 165 poslanců, pro 157, proti 3. Návrh byl přijat a konstatuji, že garančním výborem pro projednání tohoto bodu bude výbor pro sociální politiku.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání dalšímu výboru. Je zde prosím takový návrh? Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Logicky navrhuji, aby to projednal i hospodářský výbor. A protože tento návrh zákona bude určitě mít i rozpočtové dopady, tak navrhuji, aby to projednal i rozpočtový výbor. A současně mi dovolte, abych navrhl prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výborům? Není. Budeme tedy postupně hlasovat přikázání tohoto bodu k projednání hospodářskému a rozpočtovému výboru.

 

Nejprve se vyjádříme k tomu, aby tento návrh projednal hospodářský výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 147. Přihlášeno 166 poslanců, pro 139, proti 12. Návrh byl přijat a já konstatuji, že tímto návrhem se bude zabývat hospodářský výbor.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148. Přihlášeno 166 poslanců, pro 78, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Jediným výborem kromě garančního, který se bude tímto návrhem zabývat, je tedy hospodářský výbor.

 

Zazněl zde sice před chvílí návrh, abychom prodloužili lhůtu na projednání o 20 dní, já ale tomuto návrhu nemohu vyhovět a nemohu o něm dát hlasovat, protože návrh nezazněl v obecné rozpravě. Tím končím projednání tohoto bodu a otevírám projednávání bodu

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP