Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, W

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

WAGNER Jozef

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - SDO

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: tajemík VPR - SL

Vystoupení:

FS 4. FS,10.-11.7.1990,1; 146 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5. FS,18.-20.7.1990, -; 11, 13 k záležitosti odhalení Tisovy desky

20. 7.1990,18; 243, 248 k T.35 + výzva k právnímu řádu

6. FS, 18. 9.1990, -; 218 k programu jednání FS

13; 238, 259,

277 zprav. SL k T.66,119 (daň z příjmu)

20. 9.1990, -; 498 návrh na odvolání V. Mohority z P - FS

2.10.1990, -; 686, 687 P - FS - členové - zvolení, odvolání

7. FS, 23.10.1990, -; 11 k práci FS KFS

24.10.1990, 3; 47, 48 úprava návrhu usnesení p. Zemana

-; 88 dotaz na zveřejnění údajů ohledně spotřebního koše

24.10.1990, 6; 120, 121 k T.159,214 (malá privatizace)

25.10.1990, 4; 246 hodnocení let 1948-1989 + návrh usnesení k žádosti o podání zprávy generálním prokurátorem

30.10.1990, 4; 265, 269,

274 - 275 předkládá své návrhy k návrhu usnesení

4; 298, 301,

303, 304 čte návrh usnesení k žádosti o zprávu

genenerálního prokurátora

 

9. FS, 27.11.1990, 6; 256, 259 interpelace ve věci daně z obratu u tisku

-; 269 spojení náléhavosti s interpelací p. Magyára

5.12.1990, -; 770 k osvětlení sálu - TV

12.12.1990,17;1192 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12.1990,19;1430 k T.110,292 - strategické plánování

10. FS, 19.12.1990, 1; 11, 16 návrh na usnesení FS ke knižnímu trhu a polygrafii, dopis min. Klausovi

19.12.1990, 7; 90 návrh na vytvoření komise ke zdanění knížek - organizační pokyny

20.12.1990, 6; 134, 170,

172, 173 k T.365 (STR - 1991)

11. FS, 10. 1.1991, 4; 616 lustrace - postup - upřesnění termínů

11. 1.1991, 2; 689 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13. FS, 29. 1.1991, 3; 136 k T.156 (jednací řád FS)

30. 1.1991, 4; 209, 218 k T.235,443 (protimonopolní zákon) + dotaz na ministra Klause

20. 2.1991, 9 690,875,

881,891-3

895,898 k T.442,477,895,898

(mimosoudní rehabilitace + PN)

22.,26. 2.1991,10; 1103,

1112-3,

1202 k velké privatizaci, otázka na ministra Klause

27. 2.1991,11; 1385 k Ústavnímu soudu ČSFR a k PN

27. 2.1991,14; 1399 k dani z obratu u tisku a periodik

15; 1457,1466 otázky ve věci zemědělství, MV, MZV a ČSTV (interpelace)

14. FS, 26. 3.1991,22; 572, 585,

708 ke K - 17

15. FS, 23. 5.1991,13; 1088 stažení T.536 (doba nesvobody)

24. 5.1991,23; 1402 TP - k T.657 (K - 17)

28.5.1991,10; 1893-1895, 1898 k odpovědi na svou interpelaci

16. FS, 16. 7.1991,17; 1661 k T.769 (ústava - zeměny)

19. 7.1991, -; 2271 k prezenci poslanců

17.FS, 24. 9.1991, -; 58 k posl. Stomemu

27. 9.1991,15; 384, 419,

424, 428 k plnění STR - 1991 (1. pololetí)

2.10.1991, -; 722 k hlasovacímu zařízení

16; 829 k lustračnímu zákonu

18. FS, 1.11.1991,16; 620 připomínky k odpovědi na T.556

5.11.1991, 5; 800 občanský soudní řád, notářský řád

8.11.1991,14; 1188,1220,

1232,1238 vývoj ekonomiky

12.11.1991,23; 1386 vánoční příspěvek dětem - řízení schůze předsednictva SN

13.11.1991, -; 1744,1745 doporučuje projednat T.1029

19. FS, 3.13.1991, -; 58 k programu schůze a dotaz na ministra Klause

5.12.1991, 6; 431 zprav. SL k T.985,1067 (dovozní daň)

6.12.1991,11; 538 interpelace ve věci J. Kavana,

stav čs. vývozu

11.12.1991,17; 921 vztah k půdě - k předloženému návrhu

12.12.1991,21; 1020,1054, 1125 zprav. SL k T.1023,1090 (banky)

18.,19.,21.12.1991,25;

1365, 1436, 1541,

1559, 1935,

1939, 1948 transformační zákon

20.12.1991,31; 1625,1746 zprav. VPR - SL k T.1118,1153 (STR - 1992)

20. FS, 24. 1.1992,7;406,407,408 ke své interpelaci na min. Langoše

-; 415 k odpovědi ministra Bakšaye na svou

interpelaci

8; 463 i nterpelace ve věci "špinavých peněz"

28. 1.1992,10; 716 volby do FS + PN

30. 1.1992, -; 970 ke zprávě K - 17 (přílohy)

30. 1.1992,13; 1081 vlastnictví k půdě + PN

14; 1202,1205,

1236,1247 zpráva K - 17

31. 1.1992,pokr.13; 1272,

1295,1298 vlastnictví k půdě - P

17. 2.1992, 5; 1447,1493 čs. federace - změna ústavního zákona

18; 1548,1564,

1599,1602 kuponová privatizace + P

18. 2.1992,14; 1797,1809,

1813,1828,1866,

1903,1913,1915,

1917,1925,1931,

1940,1945,1948,

1981,2013,2017,

2061,2080 K - 17 zpráva, P + PN

19. 2.1992,15; 2169 stíhání představitelů bývalého režimu

 

21. FS, 3. 3.1992, -; 27 k programu - T.842 ve VPR

4. 3.1992,4; 305,309,314 záverečná zpráva K - 17

10. 3.1992,29; 729 zprav. SL k T.1296,1359 (STR - 1991)

12.3.1992,pokr.29; 907, 995 zprav. SL k T.1296,1359 (STR - 1991)

 • 3.1992,30; 1173 zprav. SL k T. 842,1390 (soustava daní)

  32; 1121,1127 P - k jednacímu řádu FS

  22. FS, 14. 4.1992, -; 64 k programu schůze

  3; 153 restituce a rehabilitace církví

  15. 4.1992, 5; 250, 255 k projednávání úst. zák. a k hlasování

  15. 4.1992, 6; 259 projednávat až po dokončení bodu

  T.1410

  pokr. 6; 292 zprav. SL k T.842 (soustava daní)

  9; 429, 430 daň z příjmu - P

  16. 4.1992,pokr.9;484,495,

  502,506,

  587 daň z příjmu - P, dotaz na min. Klause

  21. 4.1992,11; 726 investiční společnosti a fondy

  13; 817, 875,

  884 zprav. SL k T.1448,1498 (využití přebytku STR - 1991)

  14; 832, 902 zprav. SL k T.1398,1486 (devizový zákon)

  17; 848 zprav. SL k T.1266,1460 (celní zákon)

  22. 4.1992,21; 987, 992,

  1063 Smlouva se SRN

  28. 4.1992,pokr. 9; 1838 daň z příjmu

  30. 4.1992, -; 2170 k situaci v parlamentě

  SL 2. SL, 22.10.1990,4; 8, 15 odůvodňuje návrh na odvolání poslance z funkce člena P - FS

   

  ZAHRÁDKA Pavel, Ing.

  Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

  Národnost: česká

  Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj (ODS)

  PK - ODS

  Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

  Jiné: předseda VH - SL od: 4.SL, 31. 5.1991; 42

  člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1990; 481

   

  Vystoupení:

  FS 9. FS, 27.11.1990, 4; 143, 147,

  153 zprav. SL k T. 216,310 (vynálezy, návrhy)

  17. FS, 27. 9.1991,15; 394, 430 k plnění STR - 1991 (1. pololetí)

  3.10.1991,19; 1146,1148 k novele malé privatizace

  18. FS, 8.,12.11.1991,14; 1223,

  1244,

  1281 vývoj ekonomiky

  19. FS, 3.12.1991, -; 53 k programu schůze

  10.12.1991,12; 602 trestní zákon + PN

  12.12.1991,20; 989 Státní banka československá

  20. FS, 29. 1.1992,12; 827 vonela malé privatizace

  17. 2.1992,18; 1571 kuponová privatizace + PN

  21. FS, 12. 3.1992,29; 993,996 P - k návrhům p. Skalického

   

    • Přihlásit/registrovat se do ISP