Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, N

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

NAZARI - BUŘIVALOVÁ Marta , MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 5.FS, 18. 7.1990;18

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - Jihomoravský kraj

PK - HSD - SMS - I.

Členem: VSK - SL od: 5.FS, 18. 7.1990; 22

Vystoupení

FS 9. FS, 4.12.1990,13; 425 k T.215,325 (zaměstnanost)

11. FS, 9. 1.1991, 1; 228 k T.330,331,392 (LZLP)

13. FS, 29. 1.1991,1;35,82,85,86,88 zprav. SL k T.424, 441

(zvyšování důchodů)

14. FS, 3.,5. 4.1991,17; 999,1220 k zákonu o půdě + PN

15. FS, 29. 5.1991,10; 1892 k odpovědi na svou interpelaci

16. FS, 2. 7.1991, 4; 160, 203,

214-225 zprav. SL k T.640,712 (sociální

zabezpečení) + hlasování o PN

12. 7.1991,26; 1394 k T.674

15.7.1991, pokr. 4; 1552, 1555-1573 zprav. SL k T.640,712,762 (socilání zabezpečení), hlasování pokr. 4; 1591 k T.7 (sociální zabezpečení)

16. 7.1991,17; 1640,1646,

1660 k T.769 (ústava - změny) + PN

16; 1696,1716,

1718,1719 k T.730 (soudy a soudci) + PN

19. 7.1991,16; 2265 poděkování za hlasování - Brno

18. FS, 20.10.1991, -; 56 pozvání na setkání s primátorem města Brna ve FS

 

19. FS, 3.12.1991, -; 57 k programu schůze

20.12.1991.31; 1710 STR - 1992 + PN

20. FS, 30. 1.1992,14; 1249 zpráva K - 17 - P

18. 2.1992,14; 1792,1796 zpráva K - 17 - P

22. FS, 15. 4.1992, 7; 348, 355 daň z přidané hodnoty

21. 4.1992,13; 819, 881 přebytek STR - 1991 - využití + PN

22. 4.1992,21; 1171 Smlouva se SRN

28. 4.1992,36; 1773,1788 zprav. SL k T.1049,1483

(zákon o rodině)

30. 4.1992, -; 2155 ke zprávě o hladovce p. Marečka

 

NĚMCOVÁ Dana, prom. psych.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - OH

Členem: FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: místopředsedkyně VSK - SL

Vystoupení:

FS 5. FS, 19. 7.1990, 8; 113,145 zprav. SL k T.11,

(majetkové vztahy s církví)

6. FS, 20. 9.1990, 24; 528 interpelace k pohraničnímu styku s Polskem

7. FS, 23.10.1990, 1; 19 k návrhu p. prezidenta

11. FS, 8. 1.1991, 1; 117 k T.330,331,392 (LZLP)

+ doplňkový návrh

12. FS, 16. 1.1991,1,2; 24 ke Stanovisku - Litva, VS

13. FS, 27. 2.1991,15; 1470 čte petici členů Charty 77

18. FS,12.11.1991,23; 1384 vánoční příspěvky dělem

-; 1477 doba nesvobody

19. FS, 3.12.1991, 3; 163 životní prostředí

20. FS, 21. 1.1992, 1; 48 Úmluva o ochraně lidských práv

21. FS, 3. 3.1992, 2; 115 zvýšení důchodů

11. 3.1992,19; 796 platy soudců

22. FS, 14. 4.1992, 3; 163 restituce a rehabilitace církví

16. 4.1992, 7; 533 k hlasování o PN

23. 4.1992,25; 1302 zákoník práce + PN

-; 1326 k znovuotevření rozpravy k T.1402

 

 

NIEDOBA Vladislav

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: polská

Stranická příslušnost: ESWMK - Západoslovenský kraj

(MKDH - Egüt.)

PK - MKDH - COE

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

člen komise pro hlasovací zař. od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1; 82 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

15. FS, 29. 5.1991,10; 1868 spokojen s odpovědí na svou interpelaci

19. FS, 20.,21.12.1991,31; 1662,

1778,1796 STR - 1992 + PN

20. FS, 24. 1.1992, 9; 525 dodržování lidských práv

21. FS, 5. 3.1992,16; 439, 444 Smlouva s Polskem + PN

11. 3.1992,37; 831 k interpelaci - T.1334

 

NOVÁKOVÁ Eva, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - ČSL - Jihomoravský kraj

PK - HDS - SMS - I.

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: členka komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2035

Vystoupení:

FS 6. FS, 19. 9.1990, 8; 350 k bezpečnostní situaci v ČSFR

8. FS, 16.11.1990, 2; 29 k T.140 (právo dítěte)

9. FS, 26.11.1990, 2; 77,83 k T.224,308 - školský zákon

10. FS, 20.12.1990, 6; 113 k T.365 (STR - 91)

+ dotaz na ministra Millera

11. FS,8.,9.1.1991, 1; 168,238 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

15. FS, 23. 5.1991,13;1112 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5.1991,23;1374, 1381 návrh na zkrácení řečnické lhůty

 

 

15.FS, 29. 5.1991,10;1864,1866 k odpovědi mpř. Mikloška na

interpelaci k právům dítěte

-;1874,1876 k šíření pornografie

17. FS, 8.10.1991,31;1552 postihy bývalých funkcionářů

9.10.1991,24;1603 k vystoupení p. Zelenaye

18. FS, 29.,30.10.1991, 2; 148,183

193,225 k rozhlasovénu a TV vysílání

5.11.1991, -; 832 k semináři - strategie výchovy,

k lidským právům

19. FS, 10.12.1991,12; 587, 642 trestní zákon + PN

12.12.1991, -; 937, 949 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

20.12.1991,31;1726 STR - 1992 + PN

21.12.1991,25;1947 transformační zákon

20. FS, 24. 1.1992, 9; 528 dodržování lidských práv + PN

28. 1.1992, -; 560 k záležitosti Mareček

28. 1.1992, -; 597 oznamuje, že KPLPM se ujímá záležitostí Mareček

30. 1.1992, 9;1152 k novelám zákona o pěstounské péči a o rodině

21. FS, 5. 3.1992,12; 382 zprav. SL k T.954,1328 (Červený kříž)

13. 3.1992,32;1238,1249,

1258 restituce a rehabilitace církví

22. FS, 14. 4.1992, -; 78, 108 k programu schůze

29. 4.1992, -; 1907 k vystoupení př. KPLPM Gémesiho

30. 4.1992, -; 2164 k programu schůze

-; 2193 k osobě JUDr. Malmovského -

návrh do Nejvyššího soudu

 

 

 

NOVOSÁD Karel, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODA

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VÚP - SL od: 3.SL, 5. 2.1991; 18

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1990; 481

 

 

Vystoupení:

FS 1. FS, 27. 6.1990, 2; 42 k volbě mpř. FS a k otázce hlasování

2. FS, 3. 7.1990, -; 79 prezidiální záležitosti VŽP

4. FS,10.-11.7.1990, -; 189 k T.33 (sdělovací prostředky)

-; 191 upřesnění PN

6. FS, 18. 9.1990,20; 163,165,178 k T.95

13; 273,274 k hlasování a jednání FS

20. 9.1990,24; 545 podpora zemědělské otázky

2.10.1990,26; 660 k T.88,152

7. FS, 23.10.1990, 1; 18 podpora návrhu p. prezidenta

a otázky na vládu

24.10.1990, 3; 96 žádá odpověď od ministra Vavrouška

k životnímu prostředí

24.10.1990, 6; 132,151,156 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10.1990,10; 330 ke Slavkovské deklaraci

8. FS, 16.11.1990, -; 5,7,9 k programu schůze FS,

zařazení T.204,236 na pořad jednání

9. FS, 26.11.1990, 2; 81, 96, 162 k T.224,308 - školský zákon

7, 8; 319 k hlasování ohledně

návrhů v T.181,182

4.12.1990,13; 464, 465, 466 k T.215,325

(zaměstnanost) a dotaz na ministra

11; 556 k T.260,326

(kolektivní vyjednávání) + PN

5.12.1990,12; 688, 691, 698 k T.261,327 (zákoník práce) -

k návrhům posl. Ransdorfa a Bendy

10.12.1990, -; 892,896 k programu schůze FS

12.12.1990,17;1146 k T.315,316,369

(podpor návrhu p. Kopřivy)

13.12.1990,18;1325 k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

+ dotaz na ministra Klause

-;1363 k hlasování o návrhu zákona

o rozpočtových pravidlech

19;1430 k T.110,292 (strategické plánování)

a k pozměňovacím návrhům

11. FS, 9. 1.1991, 1; 315 dotaz k návrhu LZLP (T.330,331,392)

10. 1.1991, 4; 599,608,632 lustrace - postup

11. 1.1991, 2; 754 k jednacímu řádu FS

-;778, 781 k programu zasedání FS

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 29 ke Stanovisku Litva, VS

4; 65,66 k T.408 (dohoda se Saúdskou Arábií)

13. FS, 29. 1.1991, 3; 178 k T.156 (jednací řád FS)

30. 1.1991, 4; 217 k T.235,443 (protimonopolní zákon)

6; 291 k T.299 (soudní rehabilitace) - k P

 

13. FS, 5. 2.1991, -; 417 k programu FS

20. 2.1991, 9; 708, 814 mlčet 20 vteřin, (k T.442), k PN

-; 894, 896 návrh na přerušení schůze, k PN

14. FS,19. 3.1991, -; 23 k programu - T.525; K - 17

28. 3.1991, -; 850 účast poslanců ČNR a SNR při jednání

3.,5. 4.1991,17;1054,1280,

1292,1366,1375 k zákonu o půdě + PN

15. FS, 21. 5.1991, 16; 670, 692,

758 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

23. 5.1991, -; 1075 k prezenci poslanců

16. FS, 2. 7.1991, 4; 190 k T.640,712

(sociální zabezpečení) + PN

11. 7.1991, -; 1260 k hlasováni o ČTK

-; 1266 k dohodovacímu řízení T.676

12. 7.1991,26; 1412-1414 otázky na ministra Dobrovského

ohledně interpelace

27; 1463,1464 k otázce zemědělství

-; 1521 k interpelaci p. Devátého

-; 1533 interpelace - z. č.87\1991 Sb.

15. 7. 1991, pokr. 4; 1597,

1598 odst.7. - sociální zabezpečení

-; 1611,1773 informace k semináři

"Občanský zákoník"

17. 7.1991, DP;1976,1980 P k malé privatizaci

19. 7.1991, -; 2276 k T.791

(k návrhu usnesení p. Petrové)

17. FS, 26. 9.1991, -; 184 mimosoudní rehabilitace

2.10.1991,21; 756 k zprávě zprav. SL k živnostenskému zákonu

3.10.1991,16; 1126 k lustračnímu zákonu

8.10.1991,24; 1571 návrh na vyhlášení referenda

18. FS, 31.10.1991, 4; 557, 575 občanský zákoník - k PN

6; 449 obchodní zákoník

7.11.1991,12; 1022 změna v soustavě federálních orgánů

12.11.1991,23; 1352 návrh k hlasování o T.1007 (nedodržení 48hod. lhůty)

12.11.1991,23; 1390, 1415 vánoční příspěvek dětem

13.11.1991, -; 1548 doba nesvobody

19. FS, 3.12.1991, -; 59 k programu schůze

6.12.1991, 9; 496 k hlasování o HZ

12.12.1991,20; 1001 St. banka čs. + PN

11; 1255 k T.1101 (plynovod, ropovod)

19.12.1991,25; 1464,1546 transformační zákon

20. FS, 23. 1.1992, -; 352 ke svému incidentu s p. Zelenayem

30. 1.1992,12; 1023 novela velké privatizace - P

13; 1086 vlastnictví k půdě + PN

30. 1.1992,14; 1198 zpráva K - 17

31. 1.1992,13; 1263,1329 P - vlastnictví k půdě

21. FS, 12. 3.1992,21; 1040,1102 telekomunikace + P

22. FS, 16. 4.1992, 9; 478 P - daň z příjmu

28., 29. 4.1992, 27; 1746,

2021,2023 vlastnictví k bytům + PN

SL 1. SL, 27. 6.1990,10-12; 39 rozšíření problematiky - venkov, ne

pouze zemědělství

2. SL, 22.10.1990, 4; 20 k volebnímu řádu FS a návrh na přerušení schůze

3. SL, 5. 2.1991, 2; 10, 14 k volbě členů do výborů

4. SL, 14. 5.1991, 3; 20 ke kandidátce VIP

31. 5.1991, -; 32 k volební komisi - návrh kandidáta

 

NOVOTNÝ Ivo, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihomoravský kraj

PK - KSČM - SDź

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen zemědělské komise - 6.FS, 20. 9.1990; 81

Vystoupení:

FS 9. FS, 27.11.1990, 5; 214 k odpovědi - T.275

 Přihlásit/registrovat se do ISP