Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, S

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

SAHLIGEROVÁ Eva, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 13. FS, 31. 1.1991, 7 ; 308 zprav. SL k T. 432

(Statut Rady Evropy)

-; 392 k situaci v Perském zálivu

a návrh PK - VPN

15. FS, 21. 5.1991,16; 669 k T.393,643 (zákon o půdě)

18. FS, 31.10.1991, 6; 433 obchodní zákoník

19. FS, 5.12.1991, 5; 183, 369 zprav. SLk T.973

(zpráva o zahraniční politice ČSFR)

21. FS, 5. 3.1992,14; 460, 469 zprav. SL k T.1267,1339

(zřízení sekretariátu KBSE)

6. 3.1992, 3; 559 změna úst. zákona č. 143/68Sb.

ve věci zahraničního obchodu

11. 3.1992, -; 869 informace ze zasedání dohodovacího výboru k T.1253

22. FS, 22. 4.1992,20; 932 zprav.SL k T.1303

(Evropská dohoda)

-; 1199 jednání dohodovacího výboru

k T.1253 (bod č.4)

29. 4.1992, DP;1894,1895 informace řed. FBIS

-;1926 ke své informaci o SNR a seznamu novinářů

49; 1973 živnostenské podnikání + PN

SL 4. SL, 21. 3.1991, -; 5, 8 PN k programu schůze

 

 

 

SACHER Richard, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 6

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Východočeský kraj

PK - KDU

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

 

Vystoupení:

FS 4. FS,10.-11.7.1990,1; 112 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

-; 149 reakce na vystoupení p. Uhla

6. FS, 17. 9.1990, 5; 136 ke scénáři ekonomické reformy

19. 9.1990, 8; 314, 388,

389, 401 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9.1990,21; 509 k T.29 (pravomoci komise)

2.10.1990,26; 651 k T.88,152 + PN

7. FS, 23.10.1990, 1; 16 zbraně hromadného ničení

24.10.1990, 3; 33 k návrhu p. Zemana

-; 63 ke spolupráci se státní bezpečností

6; 125 k T.159,214 (malá privatizace) + PN

7. FS, 30.10.1990, 4; 299 upřesnění návrhu usnesení

p. Wagnera

10; 328, 332 k demokracii a ke zveřejnění seznamu spolupracovníků StB

9. FS, 5.12.1990,14; 811, 813 k T.246,312 (zboží a technologie)

15; 826, 829,

832 k T.203,245 (trestní zákon) a PN

6.12.1990,25; 979a ke K-17,

11.12.1990,17; 1030 k T.315,316,369

(čs. federace kompetence)

11. FS, 8., 9. 1. 1991, 1;160, 366,

378 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1.1991, 3; 512 k zahraniční politice ČSFR

5; 543, 557,

630 ke zprávě K - 17, registry svazků. StB

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 28 ke Stanovisku - Litva, VS

16. 1.1991, 3; 54 Dohoda se Saúdskou Arábií - informace pro veřejnost

13. FS, 31. 1.1991,13; 374, 377 k T.366 (vojenská doktrína)

19. 2.1991, 9; 524 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

27. 2.1991,15; 1448 interpelace ve věci technického

oddělení MV ČSFR

14. FS, 22.,26.3.1991,22; 529, 704,

705 ke K - 17

3. 4.1991,17; 1066 k zákonu o půdě

15. FS,17. 5.1991, -; 517 problematika "růžový tank"

24. 5.1991,23; 1422 k T.656,657 (K - 17, lustrace)

28.5.1991,17; 1546,1676, 1627,1700 k T.471,654 (FBIS) + PN

29. 5.1991,11; 1843,1849 interpelace na ministra Langoše

ve věci FMV

 

16. FS, 3. 7.1991,14; 260 k T.660,713 (KO FBIS - volba členů)

6; 336 k T.649,719 (svoboda náboženství)

10. 7.1991,13; 1142 vývoj kriminality + PN

12. 7.1991,26; 1429, 1432 k T.537

-; 1435,1438 k vysvětlení ministra Ehrenbergera

27; 1503 interpelace - státní vyrovnávací příspěvek

17. 7.1991, -; 1908 k blokaci dálnice taxikáři

(časté vraždy)

17. FS, 26. 9.1991, 6; 230 zprav. SL k T.833 (Evropská úmluva o pomoci ve věcech trestních)

3.10.1991,16; 1016,1116,

1125 k lustračnímu zákonu

8.10.1991,31; 1550 postihy bývalých funkcionářů

18. FS, 1.11.1991,16; 638 k odpovědi ministryně Kořínkové

na T.935

20. FS, 24. 1.1992, 9; 549 úloha GP + jednání s p. Marečkem

19. 2.1992,15; 2167 k vystoupení p. Senjuka

21. FS, 4. 3.1992, -; 291 k p. Zelenayovi - podpora

jeho vystoupení

11. 3.1992,19; 799 platy soudců

13. 3.1992,32; 1236 P - k majetku církví

22. FS,14. 4.1992, -; 68 k programu schůze (T.1376)

22. 4.1992,21; 1139 Smlouva se SRN

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 12 k odvolání poslance z P - FS

3. SL, 5. 2.1990, 1; 6 k uvolňování členů z výborů

 

 

SAVČINSKÝ Vladimír, RNDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 9.SL, 13. 3.1992; 28

VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

MI - SL od: 8.SL, 18. 2.1992;1613

Vystoupení:

FS 10. FS, 20.12.1990, 6; 138 k T.365 (STR - 1991)

15. FS, 22. 5.1991,15; 949,1002,

1005 zprav. SL k T.590,628 (odpady)

-; 1011-1030 hlasování o PN

16. FS, 2. 7.1991, 3; 135 k T.720

(Severoatlantické shromáždění)

4. 7.1991, 6; 525 návrh na přestávku před hlasováním

o T.649

11. 7.1991, -; 1262 k dohodovacímu řízení T.677

17. FS, 24. 9.1991, -; 36 k programu - T.857

(vypořádání se SR v případě

rozpadu ČSFR)

4.10.1991,16; 1396 Stanovisko VPN k lustračnímu zákonu

18. FS, 29.10.1991, -; 5 připomenutí státního svátku 28.10.

12.11.1991, -; 1307 doporučení, aby ČST vysílala přímý přenos k otázkám referenda

19. FS, 3.,5.12.1991, 3; 115, 413 životní prostředí

20.FS, 28. 1.1992,10; 680 volby do FS

30. 1.1992,12; 1045 žádost o přestávku na poradu klubu

17. 2.1992, 5; 1427 čs. federace - změna ústavního zákona - P

21.FS, 3. 3.1992, 3; 162 k T.1348 (změna ústavy)

 

 

SEDLÁK Jiří, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 4.FS, 10.-11.7.1990; 127

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Severočeský kraj

PK - KSČM - SDź

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

Vystoupení:

FS 7. FS, 16.11.1990, 7; 81 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

8; 103 k T.236,302 (vrácení majetku SSM)

9. FS, 27.11.1990, 6; 262 dotaz na T.160 - urgence zákona o ochraně životního prostředí

4.12.1990,13; 433 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

5.12.1990,12; 731 k T.261,327 (zákoník práce)

13. FS, 21. 3.1991,10; 1026 k velké privatizaci + PN

27. 2.1991,15; 1467 interpelace ve věci současného stavu průmyslu ČR a SR

-; 1479 k prezenci poslanců

16. FS, 10. 7.1991, -; 1209 k T.758,759 (Jugoslávie)

18. FS, 1.11.1991,16; 620 podpora stanoviska p. Wagnera k odpovědi na T.556

8.11.1991,14; 1147 vývoj ekonomiky

19. FS,10.12.1991,15; 695 zprav. SL k T.1011,1088 (mzda)

12.12.1991, 7; 212 civilní služba - jednací řád

21. FS, 4. 3.1992, 7; 199 zprav. SL k T.1086,1313 (cestovní náhrady)

9; 224, 227 rodičovský příspěvek

 

 

SEDLÁŘ Karel, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 8.SL,18. 2.1992; 1612

Národnost: česká

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - ODÚ (VPN)

Členem: VPR - SL od: 8.SL,18. 2.1992; 1613

Vystoupení:

FS 21. FS, 11. 3.1992,19; 795 platy soudců

12.13.3.1992,34 1073,1142 platy + PN

22. FS,15. 4.1992, 6; 273 soustava daní

22. 4.1992,21; 1108 Smlouva se SRN

23. 4.1992,25; 1311 zákoník práce, zaměstnanost + PN

 

 

 

SCHNEIDER Jiří, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 7. FS, 25.10.1990, 6; 184,185,

193 k T.159,214 (malá privatizace)

9. FS, 26.11.1990, 1; 30,43-48 zprav. SL k T.238, 278

(zákon o dluhopisech)

13.12.1990,18; 1322,

1345-1348 k T.231,324

(rozpočtová pravidla) + PN

-; 1350 stažení PN k T.231,324

10. FS, 19.12.1990, 4; 33,59,60,63 k T.210 + PN

(zákon o strategickém plánování)

11. FS, 8.,9.1.1991, 1; 156, 359

388, 412 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

11. 1.1991, 2; 680, 713,

739 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13. FS,29. 1.1991, 3; 124, 135,

154 k T.156 (jednací řád FS)

21., 26. 2. 1991, 10; 1033,

1218,1237,1238 k Velké privatizaci

27.2.1991,11;1374 -1376, 1377 k Ústavnímu soudu ČSFR a k PN

14. FS, 19. 3.1991, -; 20 k T.525 (k programu)

19. 3.1991,11; 1177 k T.244,251 (ČTK)

26. 3.1991,22; 720 ke K - 17 - usnesení

3.,5. 4.1991,17;1088,1238,

1319,1357,

1360,1376,1377 k zákonu o půdě (+ PN)

15. FS, 14. 5.1991, 4; 89 k PN k T.210 (strategické plánování)

17. 5.1991, 9; 578 ke zprávě vlády ČSFR

21. 5.1991,16; 676 podpora T.393,643 (zákon o půdě)

22. 5.1991,20; 910 k vystoupení p. Ransdorfa

23. 5.1991,13; 1142,1260 k T.525 (doba nesvobody)

28. 5.1991,17; 1701,1740 k hlasování o FBIS

-; 1750 k hlasování o svolání klubů

29. 5.1991,23; 1823 návrh na přerušení projednávání zprávy K - 17

31. 5.1991, -; 2176 k prezenci poslanců

16. FS, 3. 7.1991, 7; 426 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

4. 7.1991,9,10;549 zprav. SL k T.667,668 (změny dohod)

8; 598, 607 k T.691,726 (SZÚ) + PN

8. 7.1991,18; 738 k T.675, poznámka k p. Fišerovi

9. 7.1991, -; 926 k dohodovacímu řízení

16. 7.1991,17; 1684 k textu T.769 (ústava - změny)

17. FS, 27. 9.1991,15; 353, 424,

442 zprav. SL k T. 822, 849, 850

(STR-1991) 1. pololetí

3.10.1991,16; 1037 k lustračnímu zákonu

8.10.1991,31; 1541,1549 postihy bývalých funkcionářů

18. FS, 30,31..10.1991, 4;326,503,

512,521,

539, 549,

560, 577 občanský zákoník + PN

7.11.1991,12; 1014 změna v soustavě federálních orgánů

8.11.1991,14; 1143 vývoj ekonomiky

 

 

19. FS, 3.12.1991, 3; 146, 149 životní prostředí + PN

6.12.1991, 8; 466, 469 FFNM, dozorčí rada, prezidium

12.12.1991,20; 959,1002 zprav. SL k T.1024,1089 (SBČS)

17.12.1991,23; 1282 rozpočtová pravidla

18.12.1991,24; 1297,1331,

1336 zprav. SN k T.1087,1107 (STR)

21.12.1991,31; 1854 k PN p. P. Kučery

25; 1885 transformační zákon

20. FS, 28. 1.1992, 6; 593 změna ústavního zák. č.143/1968 Sb.

28. 29.,1.1992,10; 659,722,

727 volby do FS

17. 2.1992,18; 1544 kuponová privatizace + PN

21. FS,12. 3.1992,29; 928, 990,

1004 P - STR - 1991 (I - IV.Q.)

22. FS,15. 4.1992, 8; 362, 383 zprav. SL k T.1418,1490

(spotřební daň)

16. 4.1992, 9; 492, 496,

501, 576 P - daň z příjmu

pokr. 8; 552 -572 hlasování k PN

28. 4.1992, pokr. 9; 1842 P - daň z příjmu

SL 4. SL, 31. 5.1991, -; 33 k návrhu kandidátky na člena P - FS

9. SL, 12. 3.1992, 3; 23 k návrhu usnesení SL k odpovědi vlády na interpelace posl. Branné

 

SOBOŇA Viliam, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Zápodoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1990; 481

Vystoupení:

FS 6. FS, 19. 9.1990,10; 440, 441,

444 k T.26,109

7. FS, 24.10.1990, 6; 145,172 k T.159,214 (malá privatizace)

9. FS, 4.12.1990,11; 553 k T.260,326 (kolektivní vyjednávání)

5.12.1990,22,23; 857 k T.242,253,329

(služební poměry příslušníků SNB)

12.12.1990, 17; 1148 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11. FS, 8. 1.1991, 1; 216 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 4; 599 lustrace - postup

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 26 ke Stanovisku - Litva, VS

13. FS, 30. 1.1991, 4; 217 k T.235,443 (protimonopolní zákon)

15. FS, 21. 5.1991, 9; 830 poznámka ke hlasování o PN ke zprávě vlády ČSFR

21. 5.1991,16; 704 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

17. FS, 27. 9.1991,26; 511 k situaci Gabčíkovo-Nagymarosz

18. FS,12.11.1991,23; 1397 vánoční příspěvek dětem

13.11.1991,11; 1685 referendum - otázky

19. FS, 21.12.1991,25; 1895 transformační zákon

20. FS, 21. 1.1992, 4; 133 přijímání Ústavy ČSFR + PN

 

 

SOLDÁT Miloslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9.1990; 519

Vystoupení:

FS 2. FS, 3. 7.1990, 3; 68 volební řád k volbě prezidenta

5. FS, 18. 7.1990, 4; 43 k T.13,43

20. 7.1990,17; 219 k T.27 + PN

6. FS, 18. 9.1990,13; 268 k T.66,119

-; 272 k hlasovaní a sčítání

9; 426, 428, 429 k T.14,116

2.10.1990,26; 644, 676 k T.88,152 + PN

7. FS, 24.10.1990, 6; 152, 192,

198 k T.159,214 (malá privatizace)

9. FS, 26.11.1990, -; 9,16 k programu schůze FS

2; 81,96 k T.224,308 - školský zákon

13. FS, 29. 1.1991, 3; 177 k T.156 (jednací řád FS)

14. FS, 5. 4.1991, -; 1342 k prezenci poslanců

15. FS, 22. 5.1991,15; 985 k vystoupení p. Chýlka

28.5.1991,23; 1792,1794, 1799,1815 k T.657A (K-17)

31. 5.1991, -; 2176 k prezenci poslanců

16. FS, 9. 7.1991,19; 833, 902,

909 - 922 zprav. SL k T.695,743

(ochrana ovzduší)

15.7.1991, pokr. 4; 1592, 1594,1597 odst.7 - sociální zabezpečení

19. 7.1991,16; 2247 poznámka - soudy a soudci

-; 2274, 2277 k T.791

(usnesení k majetku KSČ a SSM)

17. FS, 27. 9.1991,26; 501, 514 FP - situace Gabčíkovo-Nagymarosz, stanovisko VŽP - SL/SN

1.10.1991, -; 706 k hlasovacímu zařízení

18. FS, 29.10.1991, 2; 141 k rozhlasovému a TV vysílání

1.11.1991,16; 590, 592, 595, podpora nespokojenosti p. Šedivého, k vysvětlení předsedy vlády Čalfy

7.11.1991, 8; 952 k volbě kandidátů na soudce ÚS

21; 979 PN k odsouzení projevů rasismu

8.11.1991,14; 1172 vývoj ekonomiky

19. FS, 3.,5.12.1991, 3; 156, 387,

404, 412,

419, 424 životní prostředí

6.12.1991,10; 501 žádá projednání T.1101

10.12.1991,12; 737 trestní zákon

11.12.1991, -; 932, 933 k T.1101 (interpelace)

20. FS, 29. 1.1992,10; 845, 905 volby do FS (P)

30. 1.1992, -; 954 vysílání ČST (K - 17)

31. 1.1992,13; 1269,1275,

1278 P - vlastnictví k půdě

18. 2.1992,14; 1839 K - 17 (zpráva) - P

22. FS, 15. 4.1992, 7; 335 daň z přidané hodnoty

9; 436 daň z příjmu + PN

23. 4.1992, -; 1384 k projednání novely stavebního zákona

24. 4.1992,31; 1460 k programu schůze

27. 4.1992,37; 1556,1574 zprav. SL k T.1287,1461

(zákon o ovzduší)

SL 1. SL, 27. 6.1990,10-12; 38 ke komisi zemědělské v ČNR

4. SL, 31. 5.1991, 6; 36 k volbě členů do výborů

5. SL, 4.10.1991, 4; 25 k volbě členů do výborů

 

 

 

 

 

SOUKUP Jiří, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - OH

Členem: VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 5. FS, 20. 7.1990,17; 217 k T.27

7. FS, 24.10.1990, 3; 34, 45 k návrhu p. Zemana - časové omezení

6; 165, 187 informační záležitosti - k T.159

13. FS, 22. 2.1991,10; 1115 k velké privatizaci

27. 2.1991,11; 1312 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14. FS,19. 3.1991, 8; 132 zprav. SL k T.357

(Protokol - omamné látky)

22. 3.1991,22; 377, 385 ke K - 17

15. FS, 24. 5.1991,23; 1454 k T.657 (K - 17 - lustrace) + PN

28. 5.1991,17; 1609,1628

1686,1688 k T.471,654 (FBIS)

29. 5.1991,23; 1820 k T.657A (K - 17)

29. 5.1991,11; 1849 k záležitostem FMV

28.5.1991,23; 1987,2018, 2023 k T.657 - hlasování o PN

27; 2039 k T.644 - komise pro činnost K - FS

16. FS, 2. 7.1991, -; 23 k programu - návrh na rozšíření

o ratifikaci zrušení VS

10. 7.1991,24; 973, zprav. SL k T.701,744

(policejní sbory)

-; 1079-1122 hlasování k T.701,744

(policejní sbory)

12. 7.1991, -; 1365,1370,

1374 k zásadám lustračního zákona

27; 1508 ke zpravodajství čs. televize

15. 7.1991, -; 1610 k návrhům ZKO FS pro FBIS

16. 7.1991, -; 1619 k situaci po volbě členů ZKO FS pro FBIS

-; 1992 k zásilce počítačů z USA

18. 7.1991,35; 2020 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

DP; 2137, 2147 k petici 98 pracovníků

19. 7.1991,16; 2210, 2218 k T.730 (soudy a soudci)

 

 

 

17. FS, 26. 9.1991,10; 243 zprav. SL k T.837

(Úmluva o potlačování terorismu)

27. 9.1991, -; 458 informace pro PK - OH

2.10.1991, -; 717 k přímému přenosu ČST

3.10.1991,16; 1059,1131,

1135,1139 k lustračnímu zákonu

4.10.1991, pokr.16; 1308,

1333,1394 k lustračnímu zákonu

8.10.1991,31; 1536 k postihům bývalých funkcionářů

9.10.1991,24; 1595 návrh na vyhlášení referenda

18. FS, 30.10.1991, 2; 258 k rozhlasovénu a TV vysílání

12.11.1991,14; 1301 k hlasování o b. 14

23; 1406 vánoční příspěvek dětem

19. FS, 3.,5.12.1991, 3 102, 151,

163, 417 životní prostředí - PN

6.12.1991, 8; 471 k volbě členů prezidia FFNM

20. FS, 24. 1.1992, 8; 469 interpelace ve věci velké privatizace - 1. vlna - připravenost

28. 1.1992, -; 557 doporučeje televizní přenos z jednání o volebním zákoně

29. 1.1992,11; 771, 785 vojenské obranné zpravodajství

30. 1.1992, -; 953, 973, 978, vysílání ČST, K - 17, jednání o zprávě K - 17

30. 1.1992, -; 1047 ke zprávě K - 17

14; 1223, 1248 zpráva K - 17

31. 1.1992,13; 1268 P - vlastnictví k půdě

17. 2.1992,18; 1525, 1560, 1603 kuponová privatizace - P

18. 2.1992,14; 1807, 1854 zpráva K - 17

19. 2.1992, -; 2082, 2084 naléhavá interpelace na vládu ve věci zpravodajské služby

15, 2099, 2152,

2178 zprav. SL k T. 982 (stíhání

představitelů bývalého režimu )

21. FS, 4. 3.1992, -; 248 k účasti GP ČSFR na jednání FS

6. 3.1992, 3; 564 změna úst. z. č. 143/1968 Sb.

ve věci zahraničního obchodu

10. 3.1992,26; 688 branný zákon + PN

11. 3.1992, -; 784 k návrhu p. Bendy (zpráva GP)

22. FS, 15. 4.1992, 5; 249 k hlasování o zákonu

6; 298 P - soustava daní

8; 384 P - spotřební daň - ekologie

9; 450, 455 P - daň z příjmu

 

22. FS, 16. 4.1992,pokr.9;499,576 P - daň z příjmu

22.4.1992,21; 1134, 1165, 1188 Smlouva se SRN

23. 4.1992,28; 1254 služební poměry vojáků

28. 4.1992, pokr. 9; 1827 daň z příjmů

29. 4.1992,DP;1870, 1881 informace řed. FBIS

29. 4.1992,38; 1956, 1962 zprav. SL k T. 1422,1458

(služební poměry policistů FPS

a SHS)

-; 1958 PN k T.1458

-; 2084 dotaz, kdy se bude hlasovat k návrhu o vlastnictví k bytům

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 14 k odovolání poslance z P-FS

 

 

SUCHÁNEK Jaroslav, RNDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 26. 7.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 6. FS, 20. 9.1990,24; 532 k pohraničnímu styku s Polskem

-; 560 upřesnění interpelace k malému pohraničnímu styku

7. FS, 24.10.1990, 3; 54 podpora p. Kudláčka a Buriana

9. FS, 11.12.1990,17; 1077 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence) + PN

12.12.1990, -; 1226 upřesnění svého PN

12.12.1990, -; 1241 k informačnímu systému

11. FS, 9. 1.1991, 1; 371 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1.1991, 3; 494, 507 čte Stanovisko VZ - SL/SN k pobaltským republikám

4; 602 lustrace - postup

11. 1.1991, 2; 749 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

12. FS, 16. 1.1991, 1,2; 16 ke Stanovisku FS - Litva, VS

16. 1.1991, 3; 57 k textu dohody - T.408

13. FS, 27. 2.1991,14; 1415 k Černobylu

15. FS, 24. 5.1991,23; 1424 k T.657 (K - 17 - lustrace)

16. FS, 15. 7.1991, -; 1609 k hlasování ke ZKO FS pro FBIS

 

17. FS, 8.10.1991,18; 1445, 1473 vrácení majetku KSČ a SSM

lidu ČSFR

31; 1530 postihy bývalých funkcionářů

18. FS, 1.11.1991,17; 662 dotaz na předsedu vlády M. Čalfu ohledně zjišťování kont KSČ

v zahraničí

19. FS, 5.12.1991, 5; 301 k zahraniční politice ČSFR

. 20. FS, 21. 1.1992, -; 18 k programu schůze

2; 118 k hlasování o PN

30. 1.1992, -;960,971,973,

985, 988 vysílání ČST - K - 17, program schůze, návrh na zbavení

členů K-17 mlčenlivosti

14; 1233 zpráva K - 17

17. 2.1992,18; 1539 kuponová privatizace - P

18.,19. 2. 1992, 14; 1829,

1946 K - 17 - zpráva + PN

21. FS, 5. 3.1992,18; 421 zprav.SL k T.1232

(Dohoda o zřízení o KES)

16; 435 zprav. SL k T.1084

(Smlouva s Polskem)

12. 3.1992,21; 1025, 1035 telekomunikace + PN

22. FS, 22. 4.1992,21; 1033 Smlouva se SRN

29. 4.1992, -; 1917 návrh na doplnění programu, nominace kandidátů ČSFR na soudce Evropského soudu pro lidská práva

a do Evropské komise demokracie

22. FS, 29. 4.1992, -; 2054, 2087 ke svým návrhům

SL 3. SL, 5. 2.1991, 2; 11 volba členů do výborů

 

SYCHRA Miroslav

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6. 1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5.1991; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15. FS, 30. 5.1991; 2046

člen komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9.1990; 519

Vystoupení:

FS 5. FS, 20. 7.1990,17; 206 odův. návrhu T.27

"Platy a náležitosti poslanců"

6. FS, 18. 9.1990,13; 242 k T.66,119

9. FS, 10.12.1990, -; 886 k návrhům prezidenta ČSFR

11. FS, 10. 1.1991, 3; 496 dotaz k náhradě škod při odsunu sovětských vojsk

12. FS, 16. 1.1991,1,2; 25 ke Stanovisku - Litva, VS

3; 41 předkádá zprávu KPDOSV

14. FS, 19. 3.1991, 7; 105, 120 zprav. SL k T.440 (Smlouva

o ozbrojených silách v Evropě)

16. FS, 2. 7.1991, 2; 91, 114 k T.736,737

(odsun sovětských vojsk) + PN

19. FS, 5.12.1991, 5; 276 k zahraniční politice ČSFR

SL 1. SL, 27. 6.1990,10; 43 žádost o přeřazení do VZ - SL

4. SL, 31. 5.1991, 6; 37 k volbě členů výborů

 

 

 

SZOCS Ferenc, RNDr., DrSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWMK - Západoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: P - FS od: 1.SL, 27. 6.1990; 53

VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15. FS, 30. 5.1991; 2035

tajemník VZ - SL

Vystoupení:

FS 6. FS, 2.10.1990,26; 645 k T.88,152

11. FS, 10. 1.1991, 4; 604 lustrace - postup

14. FS, 3. 4.1991,17; 1112 k zákonu o půdě

21. FS, 13. 3.1991,32; 1237 rehabilitace a restituce církví + PN

 

 

 

 

 

 

ŠEBEK Pavel, MUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SL od: 1. SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 9. FS, 4.12.1990,11; 555, 576 k T.260,326

(kolektivní vyjednávání - stávka)

11. FS, 8.,9.1.1991, 1; 154, 426 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

11. 1.1991, -; 779 k programu zasedání FS

13. FS, 29. 1.1991, -; 25 ke sčítacímu zařízení

5. 2.1991, -; 428 k práci VÚP - SL/SN

17. FS, 1.10.1991,17; 649 sdružování v politických stranách

3.10.1991,16; 1025 k lustračnímu zákonu

18. FS, 12.11.1991,23; 1398 vánoční příspěvek dětem

20. FS, 20. 2.1992, -; 2203 k dárcovství krve ve FS

21. FS, 5. 3.1992,12; 390 Červený kříž + PN

6. 3.1992, 3; 554 PN ke změně úst. zák. č.143/1968 Sb. ve věci zahraničního obchodu

22. FS, 22. 4.1992,21; 1067,1160 Smlouva se SRN

24. 4.1992,31; 1477 stavební zákon + PN

SL 3. SL, 5. 2.1991, 2; 12 k volbě členů do výborů

5. FS, 4.10.1991, -; 28, 29 k zasedacímu pořádku poslanců

 

 

ŠEPETKA Jozef

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

dočasně uvolněn 3.SL, 5. 2.1991; 7

Jiné: člen komise 17. 11. 1989 od: 6. FS, 20. 9.1990; 516

člen zvláštního kontrolního orgánu pro činnost FBIS

od: 16. FS,15. 7.1991;1586

 

 

 

Vystoupení:

FS 9. FS, 6.12.1990,25; 978a ke K - 17, studenti

12. FS, 5. 3.1992,15; 452 smlouva s Franicií

SL 2.SL, 22.10.1990, -; 25 imunitní záležitosti - zpráva VMI - SL,

usnesení č.76 (stanovisko vzalo na

vědomí P-SL dne 14.10.1990)

 

 

ŠIDÍK Mikuláš, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost ukrajinská

Stranická příslušnost: KSČS - Východoslovenký kraj

PK- SDź - KSČM

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: členem zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1990; 481

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990, 1; 84 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

14. FS, 3. 4.1991,17; 951 k zákonu o půdě (+ PN)

15. FS, 21. 5.1991,16; 707 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

16. FS, 12. 7.1991,27; 1456,1464 interpelace na předsedu vlády Čalfu

ohledně soukromého podnikání

20. FS,28.1.1992, -; 749 návrh, aby bylo z programu vypuštěno projednání zprávy o zemědělství

30.,31. 1. 1992, 13; 1059,

1282 vlastnictví k půdě + PN

18.2.1992,13; 1745,1747,

1749 ke svému členství v dohodovacím řízení k T.928

21. FS, 3. 3.1992, -; 17 k programu schůze - zařadit otázku

zemědělství

13. 3.1992, -; 1157 k programu 21. schůze FS

 

 

 

 

 

 

 

ŠILHÁN Věněk, prof., Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 34

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - SDO

Členem: P - FS od: 1.SL, 27.6.1990; 53

VPR - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: místopředseda VPR - SL

Vystoupení:

FS 6. FS, 19. 9.1990, 8; 326, 389 k bezpečnostní situaci v ČSFR

7. FS, 23.10.1990, 1; 19 k návrhu p. prezidenta

9. FS,12.12.1990,17; 1172 k T.315,316,369

(čs. federace kompetence)

13.12.1990,19; 1415 k T.110,292 - strategické plánování

13. FS, 20. 2.1991, 9; 658, 795,

832, 833 k T.442,447 (mimosoudní rehabilitace) + PN

22. 2.1991,10; 1081 k velké privatizaci + PN

14. FS, 22. 3.1991,22; 500 ke K - 17

15. FS, 30. 5.1991,23; 1984 k T.657 - k hlasování o PN

16. FS, 4. 7.1991, 8; 608 k T.691,726 (SZÚ)

17. FS, 27. 9.1991,15; 409 k plnění STR-1991 (1. pololetí)

1.10.1991,21; 577 k živnostenskému zákonu + PN

-; 708 k poznámce p. Stomeho,

k hlasovacímu zařízení

2.10.1991,21; 729 ke svému PN

3.,4. 10. 1991,16; 1107,

1268 k lustračnímu zákonu

18. FS, 8.,12.11.1991,14; 1123,

1230,1242,

1289,1298 zprav. SL k T. 961,1006 (hospodářství)

13.11.1991,11; 1693,1729 referendum - otázky

19. FS,19.12.1991,25; 1434 transformační zákon

20. FS, 30. 1.1992, -; 959 vysílání ČST - K - 17, program schůze

30. 1.1992,14; 1209 výtka řídícímu schůze

17. 2.1992,18; 1512,1599 zprav. SL k T.1248, 1292

(kuponová privatizace)

18.,19.2.1992,14;1843,1898,

1939,1947,

2075,2189 K - 17 - zpráva

19. 2.1992,15; 2161 stíhání představitelů bývalého režimu

a dotaz na p. Samkovou

 

21. FS, 3. 3.1992, 2; 142 P - zvýšení důchodů, k PN

4. 3.1992, 4; 316, 335 závěrečná zpráva K - 17

22. FS, 16. 4.1992, 9; 575 P - daň z příjmu

23. 4.1992,16; 1226 zprav. SL k T.1413,1453

(komoditní burzy)

28.4.1992, pokr. 9; 1818, 1821,1822 daň z příjmu

29. 4.1992, DP; 1890 informace řed. FBIS

SL 1. SL, 27. 6.1990, -; 5 řídí 1. ustavující schůzi SL ,

prezidiální sdělení, dopis prezidenta, návrh programu

2. SL,22.10.1990, 4; 22 k volebnímu řádu FS

3. SL, 5. 2.1991, 2; 17 volba členů do výborů

 

 

ŠIMKO Eduard, JUDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL, 14. 5.1991; 27

Jiné: člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2035

Vystoupení:

FS 5. FS, 18. 7.1990,5,6,7; 82 k T.16

19. 7.1990, 8; 137 k T.11,34 - členové KDU-KDH se vzdávají diskusních příspěvků

20. 7.1990,18; 234 k T.35 - stanovisko KDH

9. FS, 27.11.1990, 4; 151 k T.216,310 - vynálezy, navrhy

11.12.1990,17; 957 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13. FS, 29. 1.1991, -; 14 k programu schůze

17. FS, 4.10.1991,16; 1396 návrh na tajné hlasování k lustračnímu

zákonu

19. FS, 12.12.1991,21; 1044 banky + PN

 

 

 

 

ŠIMKO Ivan, JUDr., Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenký kraj

PK - KDH

Členem: P - FS od:1.SL, 27. 6.1990; 53

do: 9.SL,12. 3.1992;19

VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 9.SL, 12. 3.1992;19

Jiné: předseda VBB - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 42

do: 9.SL, 12. 3.1992; 19

jmenován ministrem spravedlnosti SR (březen 1992)

Vystoupení:

FS 4. FS, 10.-11.7.1990,1; 18 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

5. FS, 19. 7.1990, 8; 131 k T.11,34 + reakce na p. Uhla

6. FS, 18. 9.1990, -; 214 k programu jednání FS

19. 9.1990, 8; 307, 390,

396, 403 zprav. SL ke zprávě ministra Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR + dotaz

2.10.1990,26; 659 k T.88,152

7. FS, 25.10.1990, 4; 250 hodnocení let 1948 -1989

9. FS, 5.12.1990,12; 752 k T.261,327 (zákoník práce)

11.12.1990,17; 1117 reakce na výrok p. Malého

10. FS, 20.12.1990, 6; 145 k T.365 (STR - 1991)

11. FS, 8. 1.1991, 1; 113 k T.330,331,392 (LZLP)

-; 665 k požadavku K-17

na uvolnění poslance Deyla

13. FS, 31. 1.1991,13; 327, 380,

382 -387 zprav. SL k T.366 (vojenská doktrína)

19. 2.1991, 9; 486 k tiskům zákona o mimosoudní rehabilitaci

27. 2.1991,11; 1303 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14. FS, 19. 3.1991, -; 52 k programu FS

7; 122 k T.440 (k PN p. Kostyi)

20. 3.1991,15; 299, 304,

338 -362 zprav. SL k T.366 (vojenská doktrína)

15. FS, 28. 5.1991,17; 1565 k T.471,654 (FBIS)

16. FS, 3. 7.1991, -; 459 k volbě členů KO - FBIS

15. 7.1991, -; 1583,1585 předseda volební komise pro volby do

ZKO FS-FBIS seznamuje

se způsobem volby

 

16.FS, 15. 7. 1991, -; 1585 čte výsledly volby členů ZKO FS pro

FBIS - I. kolo

-; 1603 čte výsledky volby členů ZKO FS pro FBIS - II. kolo

-; 1608 čte výsledky volby členů ZKO FS pro FBIS - III. kolo

-; 1609 vysvětlení k tajné volbě

-; 1610 návrh nové kandidátky

16. 7.1991, -; 1616 čte vysledky III. kola tajné volby členů

ZKO FS pro FBIS a návrh na další

postup

17. 7.1991,23; 1896,1898 referendum

18. 7.1991,35; 2004,2013, 2014,2019, 2024 zprav. SL k volbě generalního inspektora ozbrojených sil

18. FS, 30.11.1991, 2; 233 k rozhlasovému a TV vysílání

19. FS, 3.12.1991, -; 43 k programu schůze

20. FS, 22. 1.1992, 5; 167 odův. T.1071A,1212 (změna zákona 143/1968 Sb.)

SL 1. SL, 27. 6.1990, 5; 24 představuje se SL

3. SL, 5. 2.1991, 2; 10 volba poslanců do výborů

4. SL, 14. 5.1991, 3; 23 ke kandidátce VIP

5. SL, 3.10.1991, 3; 19 k T.864 - stanovisko VBB-SL

 

 

 

ŠLÁPOTA Jaromír

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Jihomoravský kraj

PK - KDU

Členem: VPR - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

do: 6.SL, 7.11.1991; 9

(uvolněn z členství)

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20.9.1990; 481

člen ZKO FS pro činnost FBIS

od:16.FS, 19.7.1991; 2270

 

 

 

Vystoupení:

FS 4. FS,10.-11. 7.1990,1; 199 k T.33 (národnostní problém) - reakce na posl. Samkovou

5. FS,18.-20. 7.1990, -; 9 k poslaneckým platům

19. 7.1990, 9; 159 k T.6

6. FS, 13. 9.1990, 4; 21 zprav. SL k T.63

(Dohody měnového fondu)

19. 9.1990, 8; 401 k usnesení FS ke zprávě

ministra Langoše

2.10.1990, -; 730 k účasti vlády na zasedání FS

7. FS, 24.10.1990, 3; 61 k lustracím

8. FS,16.11.1990, 4; 43 k T.239,288 (uprchlíci) + dotaz

5; 57 k T.258,290

9. FS, 26.11.1990, 2; 87 k T.224,308 (školský zákon)

6.12.1990,26; 898a, 910a,

911a k T.340 (malá privatizace) + PN

13.12.1990,18; 1319 k T.231,324 + dotaz na ministra Klause

19; 1412 k T.110,292 (strategické planování)

14. FS, 28. 3.1991, -; 838 zprav. SL k T.538 (Evropská banka)

3. 4.1991,17; 990 k zákonu o půdě

15. FS, 29. 5.1991,23; 1782 k T.657A (K - 17)

30. 5.1991, -; 2140,2141 k volbě člena P - FS

16. FS, 17. 7.1991,23; 1899 referendum

17. FS, 3.10.1991,12,13,14; 1229 k hlasovacím lístkům pro volby

18. FS, 29.10.1991, -; 35 k programu schůze

1; 92 k vánočnímu příspěvku dětem

19. FS, 21.12.1991,25; 1896,1949 transformační zákon

20. FS, 23. 1.1992, -; 354 k incidentu mezi p. Novosádem

a p. Zelenayem

30. 1.1992, -; 960, 972 k vysílání ČST - K - 17, program schůze FS

22. FS, 16. 4.1992, 7; 533 k hlasování poslanců o PN

29. 4.1992, -; 1919 k účasti poslanců na jednání

-; 2084 uznání předsedovi SN za řízení schůze

30. 4.1992,47; 2131 k hlasování poslanců - neúčast na jednání

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 23 k volebnímu řádu FS

4. SL, 31. 5.1991, 4; 50 k vysledkům voleb člena P - FS za SL

 

 

 

 

 

ŠORMOVÁ Rút

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4. FS,10.-11.7.1990,1; 169 k T.33 (národnostní problematika)

5. FS,18.-20.7.1990, -; 13 ke stanovisku VSK - SL/SN - doplnění programu

20. 7.1990,17; 217 k T.27 + PN

6. FS, 18. 9.1990,14; 189,199 k T.59 + PN

2.10.1990,25; 717 k T.161 (odpověď na interpelaci)

9. FS, 28.11.1990, 9; 367,372 zprav. SL k T.249,522

(nebytové prostory)

4.12.1990,13; 423 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

13. FS, 31. 1.1991, -; 401 k setkání s holandskými delegáty

14. FS, 19. 3.1991, 4; 89 zprav. SL k T.469,516

(změny v nemoc. zabezpečení)

26. 3.1991,22; 609 ke K - 17

3. 4.1991,17; 1118 k zákonu o půdě (+PN)

16. FS, 2. 7.1991, 4; 173 k T.640,712

(sociální zabezpečení) + PN

8. 7.1991,18; 740 k T.675 (zákon o bankrotech) + PN

10. 7.1991,13; 1125,1315 k T.690,694,697 (kriminalita)

16. 7.1991,16; 1722 k textu T.730 (soudy a soudci)

19.7.1991, pokr.16; 2205, 2244, 2259 soudy a soudci

17. FS, 1.10.1991,21; 567 k živnostenskému zákonu + PN

18. FS, 30.10.1991, 2; 174 k rozhlasovému a TV vysílání

7.11.1991,21; 983 zprav. SL k T.974

(projevy rasismu - odsouzení)

19. FS, 11.,12. 12. 1991,7; 833,

1228 civilní služba

20.12.1991,31; 1761 STR - 1992 + PN

20. FS, 24. 1.1992, 9; 504 dodržování lidských práv + PN

28. 1.1992, -; 556,561 k návrhu gen. prokurátora na vytvoření parlamentní komise - Mareček

-; 574,576 seznámení FS s usnesením -

s návrhem, aby se KPLPM zabývala záležitostí Mareček

-; 598 návrh usnesení "Mareček"

30. 1.1992, pokr.9;1138,1143,1150

1155,1160,1164 dodržování lidských práv

 

20.FS, 30. 1.1992,14;1247 zpráva K - 17 - P

19. 2.1992, pokr.14; 2041 zpráva K - 17

21. FS, 4. 3.1992,10; 269, 345,

357 pobyt cizinců + PN

4. 3.1992, 4; 335 P - závěrečná zpráva K - 17

22. FS, 15. 4.1992, 9; 437 daň z příjmu + PN

16. 4.1992, pokr. 9; 621 P - dotaz na ministra Klause

22. 4.1992,21; 1188,2169 Smlouva se SRN

23. 4.1992,25; 1296,1372 zprav. SL k T. 1402,1459

(zákoník práce)

SL 3. SL, 5. 2.1991, 2; 13 k volbě členů do výborů

 

 

ŠPAČEK Josef, RSDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Obroda - Jihomoravský kraj

PK - SDO

Členem: VZ - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

VIP - SL/SN od: 4.SL,14. 5. 1991; 27

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20.9.1990; 481

do: 10. 2. 1992 - rezign.

člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20.9.1990; 519

Vystoupení:

FS 6. FS, 20. 9.1990,21; 508 k T.29

11. FS, 11. 1.1991, 2; 745 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13. FS, 5. 2.1991, -; 421 k Ústavnímu soudu ČSFR

20. 2.1991, 9; 641, 794 k T. 442, 477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

14. FS, 22.,26.3.1991, 22; 539,748 ke K - 17

3.,5. 4.1991,17;1033,

1264,1276,1446 k zákonu o půdě + PN

16. FS, 4. 7.1991, 6; 492 k hlasování o PN - T.649

10. 7.1991,25; 1039 k T.702,745

(služební poměry policistů) + PN

13; 1128 vývoj kriminality

15. 7.1991, -; 1583 k volebním lístkům (ZKO FS pro FBIS)

19. 7.1991, -; 2268 k volební komisi

 

17. FS, 26. 9.1991, 3; 308 k T.821 (MR) - účinnost zákona

27. 9.1991,15; 428 k plnění STR-1991 (zemědělství) - 1.pololetí

3.10.1991,19; 1149,1183 k novele malé privatizace

18. FS, 30.10.1991, 2; 291 k rozhlasovému a TV vysílání

31.10.1991, 4; 547 občanský zákoník - k PN

6; 452 obchodní zákoník

1.11.1991,16; 598, 600,

613 spokojen s odpovědí na T.707,708,709

5.11.1991, 5; 789 občanský soudní řád, notářský řád

7.11.1991, 8; 958, 968 k volbě kandidátů na soudce ÚS

12.11.1991,23; 1353 žádá stanovisko ministra Millera

k vánočnímu příspěvku

8; 1450 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11.1991, -; 1548 doba nesvobody

11; 1686 referendum - otázky

-; 1743 doporučuje projednat T.997

19. FS, 11.12.1991,17; 917, 928 vztah k půdě - doporučení ukončit rozpravu

19.,21.12.1991,25; 1483,

1530, 885,1889,

1925,1935,1977 transformační zákon

20. FS, 30. 1.1992,12; 997 k vystoupení spol. zpravodaje SL

L. Kudláčka

14; 1231 k rozpravě o zprávě K - 17

31. 1.1992,13; 1264,1331 P - vlastnictví k půdě

19. 2.1992,14; 1939,1941 zpráva K - 17

15; 2176 stíhání představitelů bývalého režimu

21. FS, 3. 3.1992, 2; 138 P - zvýšení důchodů - růst státního aparátu

4. 3.1992,4; 324,326,340 závěrečná zpráva K - 17

10; 348 cizinci - pobyt v ČSFR

5. 3.1992, -; 528 k programu schůze

6. 3.1992,27; 607 mimosoudní rehabilitace - P

11. 3.1992,37; 833 k odpovědi na interpelaci T.1218

13. 3.1992,34; 1143 platy - P

22. FS, 15. 4.1992, 9; 448 P - daň z příjmu

29. 4.1992,27; 1992,2020 P - vlastnictví k bytům

SL 5. SL, 4.10.1991, -; 28 k zasedacímu pořádku poslanců

 

 

 

 

ŠRÁMKOVÁ Alena, Ing., akad. arch.

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 5.FS,18. 7.1990; 22

Jiné: rezignace oznámena a projednána: 2. P - SL, 3. 7. 1990

P- FS,11. 7.1990,usn. 6

5.FS, 18. 7. 1990; 22