Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, A

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

 

ADAM Gejza, PaeDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - ROI - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: mpř. ROI v ČSFR - Praha

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 62 reakce na projev p. Pánise

6.FS, 19. 9.1990, 8; 348 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9.1990, -; 454 odův. volbu člena P-FS

1.10.1990, -; 620 k rómské záležitosti

9.FS, 5.12.1990,12; 632 k T.261, 327 (zákoník práce) + PN

15.FS, 29. 5.1991,11; 1834 interpelace na mpř. vlády J. Mikloška

ohledně rómské konzervatoře

10; 1872 k odpovědi mpř. Mikloška

18.FS, 13.11.1991,11; 1671 referendum - otázky

19.FS, 6.12.1991,11; 531,535 interpelace na mpř. Mikloška ve věci rómské konzervatoře

22.FS, 23. 4.1992,25;1300 PN - k zákonu o zaměstnanosti

 

 

ADÁMEK Jiří, PhDr.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 5.SL, 24. 9.1991;

Národnost: moravská

Stranická příslušnost: MORSL - Jihomoravský kraj

PK - HSD-SMS-II.

Členem: VSK - SL od: 5.SL, 4.10.1991; 27

Jiné: za + B. Bártu (za rezig. J.Tužimského a Zd. Mitase)

Vystoupení:

FS 18.FS, 13.11.1991, 11;1639 referendum - otázky

19.FS, 5.12.1991, 5; 298 k zahraniční politice ČSFR

12.12.1991, 22;1117 účetnictví + PN

19.12.1991, 25;1449 transformační zákon

20.FS, 22.1.1992, 5; 255 čs. federace - změna úst. zákona

19.2.1992, 14; 1978 K-17 - zpráva

22.FS, 14.4.1992, -; 81 k programu schůze (zemědělství)

22.4.1992, 21; 1130 Smlouva se SRN

28.4.1992, 27; 1731 vlastnictví k bytům + PN

 

ADÁMEK Miroslav

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Středoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VH - SL od: 1. SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: ověřovatel SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 50

Vystoupení:

FS 1.FS, 27.6.1990, 9,13; 46 návrh na změnu poslance v P-FS

 

 

ANDELOVÁ Ožga

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27.6.1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Západoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VPPR - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Vystoupení:

FS 4.FS,10.-11.7.1990, 1; 64 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

7.FS, 24.10.1990, 3; 35 interpelace na min. Dienstbiera ve věci maďarské menšiny na Slovensku

16.FS, 4. 7.1991,11; 553 zprav. SL k T.669

(Smlouva s Lucemburskem)

16. 7.1991,23;1814 referendum

 Přihlásit/registrovat se do ISP