Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna lidu

Jmenný rejstřík, T

A B C D F G H Ch J K L M N P R S T V W Z

TARHOVISKÁ Soňa

Sněmovna: SL Slib vykonala: 1.SL, 27. 6.1990; 7

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - OH

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Vystoupení:

FS 13. FS, 20. 2.1991, 9; 686 k T.442,477 (mimosoudní rehab.) + PN

15. FS, 14. 5.1991, 2; 57,70,72 zprav. SL k T.515,605 (odstupné)

19. FS, 3.12.1991, 3; 135 životní prostředí

11.12.1991, 7; 846 civilní služba

21. FS, 4. 3.1992, 9; 221 zprav. SL k T.1189,1312

(rodičovský příspěvek)

 

TEJKL Milan, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990,7

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SL od: 1.SL, 27.6.1990; 44

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20.9.1990; 481

Vystoupení:

FS 6. FS, 19. 9.1990, 8; 356 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9. FS, 5.12.1990,20; 791 k T.240,289 (celní zákon)

13. FS, 31. 1.1991,13; 354 k T.366 (vojenská doktrína)

14. FS, 3. 4.1991,17; 1116 k zákonu o půdě

15. FS, 23. 5.1991,18; 1279 k T.502,650 (veterin. péče) + PN

 

TÉRA Miroslav, Ing

Sněmovna: SL Slib vykonal: 8.SL,17. 2.1992; 1375

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - Východočeský kraj

PK - KDS - LDS

Členem: VMI - SL od: 8.SL, 17.2.1992; 1376

VH - SL od: 8.SL, 17.2.1992; 1376

Jiné: náhradník za J. Černého

Vystoupení:

FS 20. FS, 17. 2.1992,18; 1573 kuponová privatizace

21. FS, 12. 3.1992,29; 918, 928 STR - 1991 - I. - IV.Q.

22. FS, 15. 4.1992, 5; 238 k úst. zák. a zákonu o soustavě daní

6; 277 soustava daní

9; 454 daň z příjmu - P

16. 4.1992, pokr.9; 480 P - daň z příjmu

28. 4.1992,27; 1680 P - vlastnictví k bytům

 

TOLAR Vladimír, Ing., CSc.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Východočeský kraj

PK - KSČM - SDź

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1990; 481

Vystoupení:

FS 15. FS, 23. 5.1991,18; 1272,1290,

1293,1295 zprav. SL k T.502,650 (veterin. péče)

19. FS, 19.12.1991,25; 1414 k transformačnímu zákonu

20. FS, 30. 1.1992,13; 1057 vlastnictví k půdě + PN

21. FS, 11. 3.1992,37; 845 k odpovědi na interpelaci - T.1241

 

 

TOMSA Josef

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDS - Východočeský kraj

PK - KDÚ

Členem: VSK - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

 

Vystoupení:

FS 5. FS, 19. 7.1990, 8; 123 k T.11,34

6. FS, 19. 9.1990, 8; 335, 393 k bezpečnostní situaci v ČSFR,

k usnesení FS

20. 9.1990,21; 508 k T.29

7. FS, 25.10.1990, 4; 241 hodnocení let 1948 - 1989

8. FS, 16.11.1990, 7; 80 k T.204,301 (vracení majetku KSČ)

9. FS, 10.12.1990, -; 887 k návrhům prezidenta ČSFR

10. FS, 19.12.1990, 1; 9 knižní trh a polygrafie

11. FS, 9. 1.1991, 1; 257, 373 k T.330,331,392 (LZLP)

13. FS, 30. 1.1991, 6; 263 k T.299,443 (soudní rehabilitace)

19.,20.2.1991,9; 544,826 k T.442,477 (mimosoudní reh.) + PN

15. FS, 15. 5.1991,14; 226 k T. 300,620 (státní svátky)

21. 5.1991,16; 724 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

23. 5.1991,13; 1146,1190 k T.525 (doba nesvobody)

30. 5.1991,28; 2104,2106 k T.655 (Ústava ČSFR)

16. FS, 2. 7.1991, 4; 194 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

3.,4.7.1991,6; 293, 327,

477- 481,

487- 521 zprav. SL k T.649,719 (svoboda náboženství), hlasování k PN

9. 7.1991,19; 887 k ochraně ovzduší

19. 7.1991, -; 2276 k T.791 (k návrhu usnesení p. Petrové)

17. FS, 26. 9.1991, -; 162 k mimosoudním rehabilitacím

3.10.1991,16; 1026 k lustračnímu zákonu

18. FS, 30.10.1991, 4; 361 občanský zákoník

12.,13.11.1991,23; 1348,

1533, 1755- 1764 zprav. SL k T.967, 1007

(vánoční příspěvek)

13.11.1991,11; 1702 referendum - otázky

19. FS, 5.12.1991, 5; 342 k zahraniční politice ČSFR

10.12.1991,12; 577, 747 trestní zákon + PN

12.12.1991, -; 940 k hladovce p. Svobody a Ransdorfa

21.12.1991,25; 1920,1950 transformační zákon

20. FS, 17. 2.1992, 5; 1435,1489 čs. federace - změna úst. zák. - P

19. 2.1992,14; 1918,2010 zpráva K - 17 - P

21. FS, 4. 3.1992,10; 349 P - pobyt cizinců

22. FS, 14. 4.1992, 3; 155 restituce a rehabilitace církví

23. 4.1992,29; 1338,1354 P - federální železniční policie

SL 2. SL, 22.10.1990, 4; 22 k volebnímu řádu FS

 

 

 

 

TUŽIMSKÝ Ivan

Sněmovna: SL

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - Jihomoravský kraj

Jiné: náhradník za + B. Bártu

rezignace 9. 7.1991

 

 

TVRDÁ Zuzana

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Bratislava

PK - SNS

Členem: VÚP- SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

do: 4.SL, 31. 5.1991; 35

VŽP - SL od: 4.SL, 31. 5.1991; 40

Vystoupení:

FS 14. FS, 20. 3.1991,12; 212 zprav. SL k T.474

(Smlouva s Velkou Británií)

13; 218 zrav. SL k T.476 (Smlouva s Tunisem)

15. FS, 15. 5.1991,14; 205, 239 zprav. SL k T.300,620 (státní svátky)

17. FS, 3.10.1991,16; 1086 k lustračnímu zákonu

 

 

TYL Miroslav, Ing.

Sněmovna: SL Slib vykonal: 1.SL, 27. 6.1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDS - Středočeský kraj

PK - KDS - LDS

Členem: VH - SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 44

Jiné: ověřovatel SL od: 1.SL, 27. 6.1990; 50

do: březen 1991

člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9.1991; 481

tajemník VH - SL

 

 

 

 

Vystoupení:

FS 6. FS, 2.10.1990,26; 668 k T.88,152

7. FS, 25.10.1990, 4; 229 hodnocení let 1948-1989

30.10.1990, 8; 312 k T.211 (náprava majetkových křivd)

11. FS, 11. 1.1991, -; 761 k programu schůze

14. FS, 26. 3.1991,22; 557 ke K - 17

28. 3.1991,17; 871 odův. T.225,225A (zákon o půdě)

3. 4.1991,17; 1150 k zákonu o půdě (+PN)

15. FS, 14. 5.1991, 1; 41, 42 k T.393 k návrhu jednání

17. 5.1991, 3; 494, 498,

509, 513, 514 zprav. SL k T.232,613

(soukromé podnikání osob)

16. FS, 18. 7.1991,DP; 2135 k petici 98 pracovníků

17. FS, 26. 9.1991, -; 174 k mimosoudním rehabilitacím

18. FS, 31.10.1991, 6; 450 obchodní zákoník

19. FS, 11.12.1991,17;900,927,928 odův. T.928 (vztah k půdě)

12.12.1991, -;1179,1182 k jednacímu řádu FS,

k programu 19. schůze FS

18.,19.,21.12.1991,25;1393,

1506,1568,

1872,1949,

1957,1960,

1964,2004 zprav. SL k T.1047,1144 (transformační zákon)

20.FS, 30.,31.1.1992,13;1050,1114,

1262,1273,

1286,1295 odův. T.928 (vztah k půdě)

21. FS, 3. 3.1992, -; 36 k programu schůze FS

4. 3.1992, 4; 337 závěrečná zpráva K - 17 - P

22. FS, 15. 4.1992, 6; 287 P - soustava daní

SL 1.SL, 27. 6.1990,10-12; 35 podnět ke zřízení komise pro přípravu návrhu na vytvoření zemědělského výboru

3. SL,5.2.1990,1; 7 k dočasnému uvolnění poslanců

z výborů SL

4; 24 organizační informace

 

 

 

 

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP