Úterý 30. ledna 1990

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Fabián bol zvolený za poslanca Snemovne národov.

Na uvožnené funkcie poslancov v Slovenskej socialistickej republike:

Pre volebný obvod 86 - Sereď, Ing. Jozef Kučerák, narodený 18. 4. 1939, národnosť slovenská, vedecký pracovník Prognostického ústavu SAV Bratislava, bez straníckej príslušnosti.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Kučerák bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Kučerák bol jednomysežne zvolený za poslanca.

Pre volebný obvod 87 - Šaža, PhDr. Gyula Popély, CSc., narodený 8. 6. 1945, národnosť maďarská, historik, Sekcia dejín odborov pri SOŠ F. Zupky Bratislava, bez straníckej príslušnosti, bytom Bratislava.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Popély bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Popély bol jednomysežne zvolený za poslanca.

Pre volebný obvod 89 - Komárno, RNDr. Miklós Duray, narodený 18. 7. 1945, geológ, Doprastav Bratislava, bez straníckej príslušnosti, bytom Bratislava.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Duray bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania ? (Nikdo.) Nikto.

Pán Duray bol jednomysežne zvolený za poslanca.

Pre volebný obvod 91 - Želiezovce, Ing. Zsuzsa Némethová, narodená 18. 4. 1959, ekonomka vo Výskumnom ústave n. h. pri VŠE Bratislava, bez straníckej príslušností, bytom Šamorín.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby paní Némethová bola zvolená za poslankyňu Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Paní Némethová bola jednomysežne zvolená za poslankyňu.

Pre volebný obvod 93 - Zbehy, RNDr. lvo Novák, narodený 1958, národnosť slovenská, fyzik, bytom Bratislava.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Novák bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Ivo Novák bol zvolený jednomysežne za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 94 - Zlaté Moravce, Ing. Peter Orban, narodený v roku 1935, zodpovedný geodet, Podzemné stavby Nitra, bez straníckej príslušnosti, bytom Zlaté Moravce.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Peter Orban bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 97 - Senica, paní MUDr. Magdaléna Kačicová, narodená v roku 1952, lekárka, OÚNZ Senica, bez straníckej príslušnosti, bytom Senica.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pani Kačicová bola zvolená jednomysežne za poslankyňu.

Pre volebný obvod 98 - Šaštín-Stráže, Karol Seman, narodený v roku 1940, národnosť rómska, pracovník Mestského domu kultúry a osvety Bratislava, bez straníckej príslušnosti, bytom Bratislava.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Karol Seman bol jednomysežne zvolený za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 99 - Partizánske, Ing. Mojmír Kovář, narodený 1938, národnosť česká, šžachtitel, Výskumný a šžachtitežský ústav okopanín a priemyslových plodín, Bučany.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom?

(Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Mojmír Kovář bol jednomysežne zvolený za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 100 - Topožčany, RNDr. Juraj Holčík, CSc., narodený 1934, Ústav rybárstva a hydrobiológie v Bratislave, bytom Bratislava.

Kto z poslancov zvolených v Českej socialistickej republike súhlasí, aby pán Holčík bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s tým, aby pán Holčík bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Dakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Holčík bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 103 - Trenčín, Ing. Pavol Suchán, narodený 1944, výskumný pracovník, Ústav systémového inžinierstva v Trenčíne, je bez straníckej príslušnosti.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Taktiež nikto.

Pán Suchán bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 104 - Jaslovské Bohunice, doc. JUDr. Marián Posluch, CSc., narodený 1945, národnosť slovenská, vedúci katedry štátneho práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, bez straníckej príslušnosti, bytom v Bratislave.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Posluch bol jednomysežne zvolený za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 105 - Piešťany, Dr. Pavol Hrušovský, narodený v roku 1952, národnosť slovenská, vedúci obchodno-prevádzkového úseku Jednoty v Nitre, člen Strany slobody.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Taktiež nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s tým, aby pán Hrušovský bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Hrušovský bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 112 - Námestovo, Dr. František Šulka, narodený 1960, národnosť slovenská, vedúci odborný pracovník ČSD, Správa východnej dráhy, bez straníckej príslušnosti.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Šulka bol zvolený jednomysežne.

Za volebný obvod 114 - Ružomberok, Ing. Alojz Dúha, narodený 1938, národnosť slovenská, stavebný inžinier š. p. Stavoprojekt Ružomberok, bytom Ružomberok.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Dakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Dúha bol jednomysežne zvolený.

Pre volebný obvod 121 - Rimavská Sobota, Štefan Glezgo, narodený 1956, tajomník ONV Rimavská Sobota.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP