Úterý 30. ledna 1990

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Glezgo bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 130 - Bardejov, prof. JUDr. Martin Kontra, narodený 1929, Fakulta ekonomických služieb a cestovného ruchu VŠE v Banskej Bystrici, bez straníckej príslušnosti.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Taktiež nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Kontra bol jednomysežne zvolený za poslanca.

Pre volebný obvod 133 - Košice IV, Peter Rašev, narodený 1952, člen činohry Štátneho divadla v Košiciach, bez straníckej príslušnosti.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? Nikdo.) Nikto.

Pán Peter Rašev bol jednomysežne zvolený.

Pre volebný obvod 134 - Košice I, doc. JUDr. Jozef Olej, CSc., narodený 1953, národnosť slovenská, vedúci katedry trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ, člen KSČ, bytom v Košiciach.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Olej bol zvolený za poslanca Snemovne národov jednomysežne.

Pre volebný obvod 137 - Michalovce, Ing. Zdenek Červenka, narodený 1932, výskumný pracovník k. p. Chemko Strážské, bez straníckej príslušnosti, bytom Michalovce.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Z poslancov zvolených v SSR, kto súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdrzal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Červinka bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 146 - Stará źubovňa, Ing. Peter Kulan, narodený 1962, technológ Chirana Humenné, bez straníckej príslušnosti, bytom Humenné.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Taktiež nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Kulan bol zvolený za poslanca Snemovne národov jednomysežne.

Pre volebný obvod 150 - Vranov nad Topžou, RNDr. Roman Zelenay, CSc., narodený 1952, národnosť požská, prekladatež.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Zelenay bol poslancom Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania ? (Nikdo.) Nikto.

Pán Zelenay bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 61 - Bratislava-Petržalka, Dr. Igor Mičieta, narodený 1939, národnosť slovenská, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Podunajských Biskupciach, člen SSL, bytom v Bratislave.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Mičieta bol jednomysežne zvolený za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 123 - Vežký Krtíš, Ing. Jaroslav Lentvorský, narodený 1956, národnosť slovenská, vedúci TOR Tesla Vežký Krtíš, člen SSI, bytom Vežký Krtíš.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Lentvorský bol za poslanca Snemovne národov zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 135 - Bohdanovce, JUDr. Vladimír Janočko, narodený 1950, vedúci odboru podnikovej kontroly Východoslovenských železiarní Košice, člen Demokratickej strany.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Janočko bol jednomysežne zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR.

To bol súčasne posledný z navrhovaných kandidátov.

Dovožte, aby som zablahoželal všetkým novozvoleným poslancom a súčasne im prajem mnoho úspechov v práci v orgánoch Federálneho zhromaždenia, ktorá bude v tomto období mimoriadne ťažká a mimoriadne náročná.

Ďalej je na programe

2

Sžub poslancov

Podža článku 48 odsek 1 ústavného zákona o československej federácii skladajú novozvolení poslanci sžub.

Po prečítaní textu zákonom predpísaného sžubu predstúpia novozvolení poslanci v poradí podža volebných obvodov pred tribúnu a zložia svoj sžub vyhlásením "Sžubujem" a stiskom ruky predsedovi Snemovne. Po zložení zaujmú svoje miesta medzi poslancami.

Prosím podpredsedníčku Snemovne národov Blanku Hykovú o prednesenie sžubu, a novozvolených poslancov, aby postupovali dopredu a ostatných prítomných, aby povstali a vypočuli si text sžubu.

(Shromáždění povstává.)

Místopředsedkyně SN B. Hyková: (Čte slib.) "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu a řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Nově zvolení poslanci přistupují k předsedovi Sněmovny národů J. Stankovi a podáním ruky a slovem "Slibuji" skládají poslanecký slib.)

(Shromáždění usedá.)

Předseda SN J. Stank: Vážení novozvolení poslanci, zložili ste Ústavou ČSSR predpísaný poslanecký sžub. Je snáď niekto, kdo ešte sžub nezložil? (Nikdo.) Nikto.

Neprítomní novozvolení poslanci zložia sžub na schôdzi Snemovne národov, ktorej sa po prvý raz zúčastnia.

Konštatujem, že všetci prítomní novozvolení poslanci zložili poslanecký sžub.

V súvislosti s predstavovaním jednotlivých poslancov prosím, keby ste ospravedlnili niektoré neúplné údaje, ktoré sa týkajú vzdelania, prípadne národnosti. Pracovali sme z podkladov, ktoré sme dostali prakticky v posledných chvížach, a niektoré podklady neboli celkom úplné, takže sa ospravedlňujem, ak som niekomu nečítal všetko, okolo jeho mena, čo v živote dosiahol. Neurobil som to s nejakým úmyslom, ale iba preto, že som tú informáciu nemal.

Môžeme pristúpiť k tretiemu bodu programu, ktorým je

3

Uvožnenie a zaradenie poslancov do výborov Snemovne národov

Rezignácia poslancov na svoje funkcie a odvolanie poslancov umožnili doplniť a podstatne rekonštruovať Snemovňu národov ako celok. Záujem na vyrovnaní rozloženia politických síl však vyžaduje, aby sa rekonštruovali aj orgány snemovne, t. j. Predsedníctvo snemovne a jej výborov. V tomto záujme je potrebné uvožniť niektorých ďalších poslancov z členstva vo výboroch Snemovne národov a spolu s novozvolenými poslancami ich znova zaradiť.

Ďalej je potrebné uvolniť z členstva vo výboroch snemovne poslancov, ktorí podža § 85 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia nemôžu byť členmi výborov, pretože zastávajú funkcie prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia, predsedu snemovne a členov vlády ČSSR.

Písomné návrhy na uvožnenie niektorých poslancov z členstva vo výboroch, ako aj návrhy na zaradenie týchto a nových poslancov do výborov vám boli predložené v parlamentnej tlači č. 253.

Pýtam sa vás, či má niekto k týmto návrhom pripomienky alebo dotazy? (Nikdo.) Nikto.

Vyznačte si jednu zmenu, ktorú predkladáme my, a to na strane 2 do výboru pre priemysel, dopravu a obchod namiesto Mundila Richarda Hadrava Jan.

Ďalej je tu návrh, aby sme pána Sychru Miroslava zo zahraničného výboru presunuli do výboru pre kultúru a výchovu.

Prosím, sú ešte nejaké ďalšie návrhy?

Poslankyně H. Michlová: Chtěla bych se zeptat, když Sněmovna národů nemá zastoupení ve výboru pro životní prostředí, je-li tam zastoupena Sněmovna lidu?

Předseda SN J. Stank: Severočeský kraj by tam mal mať poslanca. Preveríme, ako to je s poslancami Snemovne žudu.

Hlas: Zo Sokolovska tam nie je ani jeden poslanec.

Předseda SN J. Stank: Máte, prosím, nejaký konkrétny návrh, kto by tam mal byť? Najlepšie by bolo, keby sme sa vyjadrili ku konkrétnym návrhom. Potom urobíme kraťučkú prestávku, lebo to musí spracovať sekretariát, vzhžadom na to, že výbory musia byť robené tak, aby mali polovicu členov slovenskej národnosti, alebo poslancov zvolených v SSR a polovicu v ČSR. U nás je toto špecifikum. Každá zmena potom vyvoláva tieto ďalšie zmeny. Keď si vypočujem vaše prípomienky, potom to musíme spracovať, a povieme vám o zmenách.

Poslanec V. Stütz: Za Severočeský kraj navrhujem poslanca Pekla.

Poslankyně (jméno neuvedla): Hovorila z miesta aj napriek výzve predsedu SN, aby prišla k mikrofónu - upozornila, že jeden poslanec pracuje vo dvoch výboroch a opýtala sa, či je to chyba alebo či je to možné?

Předseda J. Stank: Môže pracovať vo dvoch výboroch. Niektoré menšie strany, ako Československá strana lidová a Československá strana socialistická, žiadali, aby niektorí poslanci boli zaradení do viacerých výborov vzhžadom na to, že majú malý počet poslancov. Tejto požiadavke sme vyhoveli. Samozrejme, je to vežmi náročné pre poslanca hlavne vtedy, keď tieto výbory zasadajú naraz, v rovnakom čase. Iste, že to nie je ideálne riešenie, ale sú niektorí poslanci takto zaradení.

Sú ďalšie otázky, prosím?

Poslanec Orban z Brna žiada o preradenie z branného a bezpečnostného výboru do výboru zahraničného.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP