Úterý 30. ledna 1990

OBSAH

zprávy o 8. schůzi Sněmovny národů konané dne 30. ledna 1990

Zahájení jednání Sněmovny národů

(předseda SN J. Stank)

Prezidiální sdělení

Pořad samostatné schůze Sněmovny národů schválen

1. Volba poslanců Sněmovny národů

Informaci o rezignaci a volbě poslanců SN podává předseda SN J. Stank

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Charakteristiku nových poslanců SN předčítá předseda SN J. Stank

20 poslanců SN navržených v České socialistické republice zvoleno

25 poslanců SN navržených ve Slovenské socialistické republice zvoleno

2. Slib poslanců

(Text slibu čte místopředsedkyně Sněmovny národů B. Hyková)

Slib složilo 44 poslanců Sněmovny národů

(Slib poslance M. Duraye v bodu 4)

3. Uvolnění a zařazení poslanců do výborů Sněmovny národů

Návrh přednáší předseda Sněmovny národů J. Stank

Dotaz poslankyně M. Michlové

Hlas ze sálu

Návrh poslance V. Stütze

Otázka z pléna

Odpověď předsedy Sněmovny národů J. Stanka

Vystoupení poslance M. Ročka

Vystoupení poslance J. Svobody

Vystoupení poslankyně Z. Borisové

Vystoupení poslance J. Hadravy

Vystoupení poslance Z. Kováče

Vystoupení poslance A. Dúhy

Hlas z pléna

Odpovědi předsedy Sněmovny národů J. Stanka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Návrh na společné hlasování o návrzích z parlamentního tisku č. 253 schválen

Návrh na uvolnění a zařazení poslanců do výborů schválen

4. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění, člena předsednictva Sněmovny národů, ověřovatelů Sněmovny národů a předsedů výborů Sněmovny národů

Návrh přednáší předseda Sněmovny národů J. Stank

Členové předsednictva Federálního shromáždění zvoleni

Člen předsednictva Sněmovny národů zvolen

Ověřovatelé Sněmovny národů zvoleni

Informace o výborech Sněmovny národů (předseda SN J. Stank)

Otázka poslance K. Stomeho předsedovi Sněmovny národů J. Stankovi

Odpověď předsedy Sněmovny národů J. Stanka

Návrh na společné hlasování schválen

Předsedové výborů Sněmovny národů zvoleni

Návrh poslance Z. Sidó ke složení slibu poslance M. Duraye

Poslanecký slib - text slibu čte místopředsedkyně Sněmovny národů B. Hyková

Slib poslance M. Duraye

Schůze skončena

Seznam příloh:

- Usnesení Sněmovny národů č. 213 k návrhu na volbu nových poslanců Sněmovny národů (tisk 252)

- Usnesení Sněmovny národů č. 214 k návrhu na uvolnění a volbu členů výborů Sněmovny národů (tisk 253)

- Usnesení Sněmovny národů č. 215 k návrhu na volbu členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk 254)

- Usnesení Sněmovny národů č. 216 k návrhu na volbu člena předsednictva Sněmovny národů (tisk 254)

- Usnesení Sněmovny národů č. 217 k návrhu na volbu ověřovatelů Sněmovny národů (tisk 254)

- Usnesení Sněmovny národů č. 221 k návrhu na volbu předsedů výborů Sněmovny národů (tisk 254)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP