Úterý 30. ledna 1990

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Pre volebný obvod 14 - Mělník, Chromý Heřman, narodený 29. 9. 1947, národnosť česká, robotník ČSD - Severozápadní dráha, bez straníckej príslušnosti, bytom Mělník.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Chromý Heřman bol zvolený do Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Pre volebný obvod 19 - Český Krumlov, JUDr. Vokál Václav, narodený 7. 7. 1933, národnosť česká, Jednota, SD Kaplice, bez straníckej príslušnosti, bytom Český Krumlov.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán JUDr. Vokál Václav bol zvolený do Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Pre volebný obvod 23 - Plzeň, Ing. Cuhra Jaroslav, narodený 3. 7. 1936, vedúci projektant, člen ČSL, bytom Plzeň.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Ing. Cuhra Jaroslav bol zvolený do Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Pre volebný obvod 25 - Karlovy Vary, Hadrava Jan, narodený r. 1955, robotník, národnosť česká, pracuje Zväz Sokolov, bez straníckej príslušnosti, bytom Loket n. Ohří.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Hadrava Jan bol zvolený za poslanca do Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Pre volebný obvod 34 - Liberec, PhDr. Deyl Vojtěch, narodený 29. 3. 1947, národnosť česká, pracuje u ČSD Česká Lípa, bez straníckej príslušnosti, bytom Česká Lípa.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Deyl Vojtěch bol zvolený za poslanca do Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Pre volebný obvod 42 - Náchod, Milan Hruška, narodený v roku 1959, českej národnosti, baník, VÚD Malé Svatoňovice, bez straníckej príslušnosti, bytom Červený Kostelec.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti ? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Vožba bola jednomysežná.

Kto súhlasí s návrhom z poslancov zvolených v SSR, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti ? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Hruška bol zvolený za poslanca Snemovne národov jednomysežne.

Pre volebný obvod 44 - Svitavy, Miroslav Sychra, narodený v roku 1950, národnosť česká, profesionálny fotograf, bez straníckej príslušnosti, bytom vo Svitavách.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Sychra bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Sychra bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 46 - Ústí nad Orlicí, Ing. Josef Lux, narodený v roku 1956, vedúci živočíšnej výroby JZD Zálší, člen ČSL, bytom Dvořisko.

Kto súhlasí z poslancov zvolených v ČSR? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo). Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Lux bol zvolený jednomysežne do Snemovne národov.

Pre volebný obvod 48 - Brno-mesto, doc. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc., narodený v roku 1928, českej národnosti, dôchodca, člen Československej sociálnej demokracie, bytom Brno.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Pán Mezník bol zvolený jednomysežne.

Pre volebný obvod 51 - Břeclav, Ing. Jaroslav Hladík, narodený v roku 1959, národnosti českej, učitež na Strednej požnohospodárskej škole Valtice, bez straníckej príslušnosti, bytom Břeclav.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Hladík bol zvolený jednomysežne za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 52 - Zlín, Ing. Andrýsek Milan, narodený 1950, vedúci prevádzky š. p. Svit Zlín, člen ČSL, bytom Zlín.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

I pán Andrýsek bol zvolený jednomysežne prítomnými poslancami.

Pre volebný obvod 61 - Žďár nad Sázavou, Jan Svoboda, je národnosti českej, evanjelický vikár, bez straníckej príslušnosti.

Prosím poslancov zvolených v ČSR, aby zdvihnutím ruky vyjadrili súhlas s návrhom. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Pán Svoboda bol jednomysežne zvolený za poslanca.

Pre volebný obvod 74 - Šumperk, Jiří Machalík, narodený v roku 1945, národnosť česká, tajomník ÚV KSČ, člen KSČ, bytom v Olomouci.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí, aby pán Machalík bol zvolený za poslanca Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Jeden.) Jeden.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Takže pán Jiří Machalík bol zvolený väčšinou hlasov za poslanca Snemovne národov.

Pre volebný obvod 75 - Vsetín, Josef Fabián, narodený v roku 1944, národnosť česká, robotník v Urxových závodoch, Valašské Meziříčí, bez straníckej príslušnosti, bytom Valašské Meziříčí.

Kto z poslancov zvolených v SSR súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Kto z poslancov zvolených v ČSR súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP