"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur

KUHN Elvira

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 11.

Byla členem výb. rozp. - soc. pol. a zdrav.

Pozbyla posl. mandátu usnesením voleb. soudu z 28. IV. 1934.

325, 3. V. 1934; 4.

Po ní nastoupil Krehan Heřman.

Návrhy iniciativní:

na zákonité zvýšení platů a pensí, a aby v hygienických a zdravotních zařízeních byla vybudována zákonitá zařízení na ochranu dělníků a zaměstnanců při dolování na radium, t. 716.

74, 23. X. 1930; 32.

na okamžité poskytnutí výpomoci obyvatelstva obce Svatava (Zwodau) u Falknova, t. 1566.

163, 21. I. 1932; 9.

aby byl vydán zákon o soupisu všech dělníků, kteří jsou nebo byli zaměstnáni v domáckém průmyslu a o poskytnutí jednorázové výpomoci všem domáckým dělníkům v Rudohoří, t. 2067.

222, 29. XI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 49.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. XII. 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. IX. 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 23.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách r. 1931 (t. 1508); mluví o odsouzení dr Sterna plzeňským soudem.

157, 15. XII. 1931; 32.

Interpelace:

naléhavá, o vypovězení spisovatele J. F. Kruyta,

t. 468. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 558. 67, 16. IX. 1930; 16.

naléhavá, že nebyla schválena subvence pro okresní péči o mládež v rozpočtu jáchymovského okresu na r. 1930,

t. 1183. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1383. 144, 16. X. 1931; 4.

o persekuci proletářského tisku,

t. 320/XIV. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 477/XIX. 64, 17. VI. 1930; 5.

že v Teplicích-Šanově bylo zakázáno předvésti divadelní hru "Hinkemann" od Arnošta Tollera,

t. 938/XXIV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1184/VII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o drahotní politice vlády,

t. 1130/XII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. odepřena

t. 1436. 145, 24. XI. 1931; 15.

o surovém nakládání s nemocnými v mostecké zemědělské nemocenské pojišťovně ("na prvním náměstí"),

t. 1445/IX. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1669/X. 174, 7. IV. 1932; 5.

že 100 % invalidovi bylo odepřeno vypláceti důchod,

t. 1445/X. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1669/XI. 174, 7. IV. 1932; 5.

o nováčkovi Františku Hochmuthovi ze Zelené Hory u Kraslic, který sloužil v Chebu u pěšího pluku čís. 33, II. polní rota,

t. 1547/VI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1669/XVII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o poměrech v chomutovské nemocnici,

t. 1547/XIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1813/XX. 194, 17. VI. 1932; 6.

že finanční strážník Ant. Vogel zastřelil nezaměstnaného Arnošta Bauera,

t. 1597/IV. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1813/XXI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zabavení časopisu "Bergarbeitereinheit",

t. 2170/VIII. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2238/XI. 268, 9. V. 1933; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

2 dotazy, že nedošly dosud odpovědi na interp. E. Kuhnové t. 1597/IV a t. 1547/XIII. 195, 17. VI. 1932; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Jáchymově (přestupek podle §§ 2 a 3 zákona o právu shromažďovacím)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 269; zprav. J. Koudelka; nevydána

33, 21. III. 1930; 49.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 87 tr. z., event. §§ 5, 81 tr. z. a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím).

34, 25. III. 1930; 4.

zpr. t. 636; zprav. V. Košek; vydána pouze pro zločin podle § 87 tr. z., event. §§ 5 a 81 tr. z.

94, 12. XII. 1930; 53-4.

okr. s. v Karlových Varech (přestupky podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím, § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

45, 2. V. 1930; 8.

zpr. t. 585; zprav. dr Daněk; nevydána

83, 21. XI. 1930; 87-8.

kraj. s. v Olomouci (zločiny podle § 15, č. 3 a § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 880; zprav. dr Moudrý; nevydána

116, 23. IV. 1931; 41.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z. a n.)

92, 11. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1167; zprav. F. Richter; nevydána

130, 23. VI. 1931; 26-7.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle § 283 tr. z. a § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

297, 6. XI. 1933; 4.

Volána k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučena ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbavena posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

KUNZ Alois

XII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. techn.-doprav. - vyšetř. a živn.-obch.

Návrh resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 30, 34.

k t. 2848. 363, 14. III. 1935; 33.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 49.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), kup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 33.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927. č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 29.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 22.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. listopadu 1931.

149, 27. XI. 1931; 39.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 4.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

200, 1. VII. 1932; 5.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 48.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 27.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125)

235, 22. XII. 1932; 10.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

271, 18. V. 1933; 5.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 7.

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu pobytu cizinců (t. 2848).

363, 14. III. 1935; 26.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

367, 29. III. 1935; 5.

Interpelace:

o nemírném dovozu chleba z Polska do moravsko-slezské průmyslové oblasti,

t. 247/VI. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/VII. 66, 24. VI. 1930; 6.

že němečtí uchazeči nejsou přijímáni do stát. poštovní služby,

t. 432/V. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 627/XXI. 67, 16. IX. 1930; 16.

že se orgánové stát. policie v Šumperku dopustili tělesného ztýrání,

t. 1064/V. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1241/XII. 133, 1. VII. 1931; 5.

o jmenování presidenta slezské zemědělské rady,

t. 1108/III. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1382/IV. 142, 14. X. 1931; 12.

 

KURŤAK Ivan

XXII. voleb. kraj

mk (AZS)

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Zemřel 2. I. 1933. 238, 17. I. 1933; 5.

Po něm nastoupil Bródy Andrej.

Návrhy iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na vydání zákona o autonomii Podkarpatské Rusi, t. 991.

109, 5. III. 1931; 6.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 50.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 5.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

19, 20. II. 1930; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 58.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 70.

o státním závěrečném účtu republiky Čsl. za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 45.

o bankovním zákonu; mluví o kritické situaci obyvatelstva Podkarpatské Rusi.

171, 17. III. 1932; 53.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona z 28. XI. 1931 č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

199, 30. VI. 1932; 23.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

213, 4. XI. 1932; 17.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 20.

Interpelace:

naléhavá, že vojsko proti zákonu a právu vystavělo ekrasitové skladiště na pozemcích chustského komposesorátu, že se nedodržuje smlouva o pronájmu 25 kat. jiter pozemků na vojenské cvičiště a proti vyvlastňování vojskem,

t. 196. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 358. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, o postupu ministerstva školství a nár. osvěty při rozdělování státních studijních podpor pro karpatoruské studenty,

t. 201. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 331. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, o věci podplukovníka Paclíka a vojína Štěpána Beleby,

t. 409. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 525. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o konečném účtu daní zaplacených na Podkarpat. Rusi,

t. 1858. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 2008. 210, 25. X 1932; 3.

naléhavá, o užívání ruštiny ve všech úřadech na Podkarpatské Rusi,

t. 1859. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1971. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, o propuštění 7 vagonů obilí jako sociální pomoci od řeckých katolíků z Maďarska bez cla pro hladovějící podkarpatské Rusíny řecko-katolického vyznání,

t. 1861. 209, 224. X. 1932; 30.

odpov. t. 2014. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, o úplném poukrajinštění našich obecných a středních škol s dovolením min. školství a nár. osvěty,

t. 1860. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2198. 259, 23. III. 1933; 3.

o kolonii v Nové Boutradi,

t. 851/XXI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1382/XV. 142, 14. X. 1931; 12.

o stížnosti obcí Nižního Svidníku a Dobroslavy (v okrese stropkovském na Slovensku) proti přídělu pastvin podle zákona č. 3/1930 Sb. z. a n.,

t. 938/VI. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/VII. 133, 1. VII. 1931; 4.

o soupisu lidu na území východního Slovenska,

t. 938/IX. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/XVIII. 141, 11. VII. 1931; 38.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Sevluši (přečin utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 310; zprav. V. Košek; vydán:

38, 4. IV. 1930; 26-7.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 2, § 4, odst. 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle hlavy C, č. 1 a 2 nařízení bývalého uh. min. vnitra č. 7430/1923 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 351; zprav. dr Markovič; vydán:

45, 2. V. 1930; 56.

okr. s. v Chustu (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 593; zprav. F. Richter; vydán:

85, 25. XI. 1930; 90-1.

kraj. s. v Užhorodu (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

36, 2. IV. 1930; 9.

zpr. t. 606; zprav. dr Markovič; vydán:

91, 5. XII. 1930; 61-2.

okr. s. v Ťačově (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

69, 23. IX. 1930; 4.

zpr. t. 721; zprav. dr Stránský; vydán:

100, 3. II. 1931; 32.

okr. s. v Chustu (přečiny podle § 301 tr. z. a podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 947; zprav. F. Richter; vydán:

118, 7. V. 1931; 33.

okr. s. v Chustu (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

76, 4. XI. 1930; 6.

zpr. t. 948; zprav. F. Richter; vydán:

118, 7. V. 1931; 33.

okr. s. v Ťačevě (přečin urážky na cti)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1227; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 6.

okr. s. v Ťačevě (přečin urážky na cti)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1228; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 6.

okr. s. v Ťačevě (přečin urážky na cti)

109, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 1229; zprav. L. Marek; vydán:

134, 1. VII. 1931; 6.

kraj. s. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 3, § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení uh. min. vnitra č. 7430/1913 a 766/98)

142, 14. X. 1931; 17.

Volán k pořádku:

145, 24. XI. 1931; 46.

"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-KurPřihlásit/registrovat se do ISP