"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur

KEJMAR Emanuel

VI. voleb. kraj

Ž

Nastoupil za zemřelého Josefa Náprstka.

Volba verifikována 162, 19. XII. 1931; 3.

Slib vykonal 142, 14. X. 1931; 5.

Byl členem výb. im. - rozp. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy resoluční:

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 63-64.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-30.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1532 (zákon, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba)

158, 16. XII. 1931; 10.

vyjádření o resol. 159, 17. XII. 1931; 47.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); odmítá útoky pronesené během rozpravy proti Sokolu a čsl. hraničářským jednotám.

199, 30. VI. 1932; 51.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 t. 2120.

234, 21. XII. 1932; 46.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419).

307, 6. XII. 1933; 17.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 15.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 19.

o zákonu o hospodářském vyzvědačství (t. 2815).

364, 21. III. 1935; 12.

Interpelace:

o stížnostech na duchcovský berní úřad,

t. 2470/I. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2533/V. 325, 3. V. 1934; 5.

o stížnostech na duchcovský berní úřad,

t. 2610/I. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2738/XXI. 343, 25. X. 1934; 22.

 

KIRPAL Irene

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 11.

Byla členem výb. kult. - rozp. - zásob. - zdrav. - živn. obch.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 30.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 43.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501)

340, 3. VII. 1934; 64.

340, 3. VII. 1934; 64.

o státním rozpočtu. na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 17.

Interpelace:

o chování četnictva a státní policie dne 6. března 1930 v Chabařovicích,

t. 320/IV. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 621/VI. 67, 16. IX. 1930; 14.

 

KLEIN Robert

I. A voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - techn. doprav. - ústav. práv. - vyšetř. - živn. obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci těžce požárem poškozeným občanům v obci Rybníčku, okres Habry, t. 42.

9, 16. I. 1930; 7.

aby byl vydán zákon o započítání nepojištěné doby pojištěncům a důchodcům podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 113.

9, 16. I. 1930; 9.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích, t. 89.

9, 16. I. 1930; 33.

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb. z., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 112.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukromých zaměstnanců, t. 114.

12, 30. I. 1930; 4.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 96 d a 96 e (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.), t. 761.

79, 17. XI. 1930; 6.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 75 (zákona) ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., a zákon ze dne 18. července 1905, č.

125 ř. z., t. 762.

79, 17. XI. 1930; 6.

aby o Štědrém dnu (24. prosince) byly obchody zavírány o páté hodině odpol., t. 767.

79, 17. XI. 1930; 7.

aby byl vydán zákon o obmezení práva výpovědi a propouštění soukromých zaměstnanců, t. 815.

90, 4. XII. 1930; 35.

na zařazení obcí Vrdů a Dolních Bučic do skupiny C činovného, t. 957.

106, 19. II. 1931; 6.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obyvatelům obcí Vrbky Sychrova-Leštin, Třebetína, Bělé, Číhošti, Jedlí, Pavlovice-Machovice-Milanovice a Chlístovice v okrese Ledeč nad Sázavou, t. 1323.

138, 8. VII. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům obcí Zruč nad Sázavou, Želivce, Hodkova, Věžníkova, Jiřic, Pohledu, Slavošova, Hranic, Lipiny, Ostrova a osady Dubiny v okresu ledečském, t. 1329.

138, 8. VII. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obyvatelům obcí Bohdaneč, Cyranův Ostrov, Kotoučov, Pertoltice a osada Dvorecko, Machovice a Milanovice, N. Louka, v soudním okrese ledečském, t. 1325.

139, 10. VII. 1931; 4.

na opatření, týkající se obce pražské, t. 1362.

142, 14. X. 1931; 16.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému městu Golčův Jeníkov, t. 1401.

142, 14. X. 1931; 16.

na vydání zákona o otevírání a zavírání pracovních místností v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných, t. 1793.

188, 24. V. 1932; 4.

na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1996.

207, 20. X. 1932; 8.

na vydání zákona, jímž se mění článek XVI, odst. 1, písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., jakož i zákon ze dne 14. dubna 1932, č. 62 Sb. z., o přímých daních, t. 2383.

300, 28. XI. 1933; 6.

na vydání zákona o pracovním poměrů redaktorů, t. 2986.

373, 12. IV. 1935; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

k t. 2597 (koal.) 330, 7. VI. 1934; 39.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

k t. 2597 (koal.) 330, 7. VI. 1934; 42.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 135 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 22. října 1929 (k tisku 1, příloha H) o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách)

11, 24. I. 1930; 3.

soc. pol. výb. zpr. t. 1215 (zákon o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební)

129, 19. VI. 1931; 17.

doslov 131, 25. VI. 1931; 12.

vyjádření o resol. 132, 26. VI. 1931; 70.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1529 (zákon o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině)

159, 17. XII. 1931; 41.

soc. pol. výb. zpr. t. 1786 (návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 4.

doslov 189, 25. V. 1932; 18.

oprava chyb 190, 1. VI. 1932; 31.

soc. pol. výb. zpr. t. 1785 (zákon o odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 4.

doslov 189, 25. V. 1932; 18.

vyjádření o resol. 190, 1. VI. 1932; 32.

soc. pol. výb. zpr. t. 2499 (zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným)

319, 22. II. 1934; 18, doslov 44.

soc. pol. výb. zpr. t. 2597 (zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách)

329, 5. VI. 1934; 7.

doslov 330, 7. VI. 1934; 40,

vyjádření o resol. 42.

soc. pol. výb. zpr. t. 2720 (návrh posl. Kleina, Teplanského, Tučného, Petra, Tauba, Köhlera a inž. dr Touška zákona o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)

342, 4. VII. 1934; 5, 54, 55.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501)

340, 3. VII. 1934; 64.

Interpelace:

o potvrzování doby, odbyté podle zákona o válečných úkonech, žadatelům, uplatňujícím nárok na započtení této doby ve smyslu § 176 p. z. č. 26/1929 Sb. z., o podání dobrozdání,

t. 1461/VII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2389/I. 303, 1. XII. 1933; 87.

o nesprávném rozdílení náhrady za živelní pohromy v obci Bohdaneč, okres Ledeč nad Sáz.,

t. 1536/I. 163, 21. I. 1932; 5.

odpov. t. 1721/XI. 183, 10. V. 1932; 5.

o nedodržování pracovní doby v prostějovském konfekčním průmyslu,

t. 1547/V. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1637/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

o znemožňování výkonu obchodních cestujících a zástupců,

t. 2211/XI. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2330/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

 

KLIMENT Gustav

X. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inkompatib. - soc. pol. - ústav. práv. - vyšetř.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o způsobu vyplácení a účtování mezd a platů v hornických podnicích, t. 691.

72, 21. X. 1930; 11.

na vydání zákona o mimořádné dani ze zisků majitelů horních podniků a provozoven, t. 2463.

313, 17. I. 1934; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 2454. 312, 20. XII. 1933; 5.

Návrh resoluční:

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

45, 2. V. 1930; 20.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 144 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi a o poměrech a požadavcích hornictva.

75, 24. X. 1930; 25.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823); mluví o současných poměrech hornictva.

94, 12. XII. 1930; 28.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 75.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; obírá se hlavně problémem nezaměstnanosti.

105, 13. II. 1931; 27.

o Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě podepsané v Praze dne 26. května 1925 a Dodatkovém protokole k této dohodě, podepsaném v Antverpách dne 25. června 1930 (t. 1047); mluví o nezaměstnanosti.

116, 23. IV. 1931; 23.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o stávce na Karlově Huti.

126, 11. VI. 1931; 17.

o zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513) mluví o poměrech vojínů čsl. armády, o nezaměstnanosti a o censurní praksi.

166, 28. I. 1932; 16.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví o persekuci členů komunistické strany a o hospodářské situaci dělnické třídy.

191, 2. VI. 1932; 46.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané dne 23. března 1932 v Paříži a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. (t. 1730); mluví o pronásledování dělnické třídy.

194, 17. VI. 1932; 8.

o smlouvě o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsané v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 2027); mluví o poměrech v uhelných oblastech RČS.

221, 25. XI. 1932; 7.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 13.

o imunitní věci dr Sterna (t. 2093); mluví o postupu policejního komisařství v Mor. Ostravě proti členům KSČ a o poměrech na Valašsku.

250, 21. II. 1933; 5.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); mluví o stanovisku komunistů k investiční půjčce a o poměrech mezi horníky na Ostravsku.

258, 21. III. 1933; 11.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví o situaci v uhelných revírech zvláště na Ostravsku.

272, 19. V. 1933; 18.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

285, 22. VI. 1933; 32.

o zákonu o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (t. 2358).

296, 20. X. 1933; 57.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 15.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 33.

o zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2525); mluví o poměrech pracující mládeže.

323, 24. IV. 1934; 15.

o zákonu, kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou (t. 2539); mluví o komunistické oslavě 1. máje.

325, 3. V. 1934; 7.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 24.

o im. věci K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého (t. 2691).

338, 28. VI. 1934; 37.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 78.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2786).

365, 13. XII. 1934; 8.

o zákonu o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (t. 2915).

369, 4. IV. 1935; 12.

o vlastní imunitní věci (t. 2884).

369, 4. IV. 1935; 33.

Interpelace:

naléhavá, o ustavičném propouštění dělníků Karlovy Huti na Ostravsku,

t. 887. 112, 19. III. 1931; 10.

odpov. t. 993. 113, 20. III. 1931; 90.

naléhavá, o nezákonném propouštění nováčků, odcházejících do presenční služby,

t. 888. 112, 19. III. 1931; 10.

odpov. t. 994. 113, 20. III. 1931; 90.

naléhavá, že správa mosteckých dolů porušuje zákonná ustanovení o dovolených a revírní úřad v Teplicích-Šanově odmítl stížnost do tohoto jednání,

t. 1225. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1397. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o zadržení hornických vkladů u Lidové záložny v Přívoze,

t. 1433. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1467. 171, 17. III. 1932; 87.

o přijímání do práce mladých horníků, vrátivších se z vojenské služby,

t. 408/XV. 48. 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 806/XVII. 97, 27. I. 1931; 11.

o persekuci dětského hnutí,

t. 683/II. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 1037/XII. 116, 23. IV. 1931; 10.

o vymáhání daní,

t. 917/V. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1068/IX. 117, 24. IV. 1391; 30.

o zastavení textilní továrny firmy Neumann ve Frýdku a. o řádění četnického velitele Pokorného z Frýdku,

t. 1483/IV. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 2199/VII. 262, 28. III. 1933; 3.

o soustavném pronásledování třídně proletářského hnutí policejním komisařem dr Wiedermannem v Jihlavě,

t. 1698/III. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/IV. 205, 21. VII. 1932; 5.

o nezákonném postupu okresního úřadu v Novém Jičíně a velitele četnické stanice v Kopřivnici,

t. 2104/VIII. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2183/XVIII. 258, 21. III. 1933; 5.

o suspendování politických práv v polit. okrese Nový Jičín,

t. 2153/II. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2294/II. 286, 23. VI. 1933; 3.

o nezákonném postupu ministerstva sociální péče neproplácením refundací a dostatečných, předpisům odpovídajících záloh na podpory v nezaměstnání podle gentského systému Svazu dělnictva kovoprůmyslu v ČSR,

t. 2645/V. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2741/I. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2749/I. 346, 7. XI. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

297, 6. XI. 1933; 4.

zpr. t. 2800; zprav. dr Daněk; nevydán

363, 14. III. 1935; 36.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky)

328, 17. V. 1934; 5.

zpr. t. 2905; zprav. dr Moudrý; nevydán

368, 2. IV. 1935; 22.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin nadržování zločincům podle w 214 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2884; zprav. F. Richter; vydán:

369, 4. IV. 1935; 33-36.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

282, 8. VI. 1933; 15.

285, 22. VI. 1933; 38.

338, 28. VI. 1934; 38.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

KNEJZLÍK Josef

XII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se poslan. mandátu 12. VI. 1931.

128, 18. VI. 1931; 3.

Po něm nastoupil Solfronk Petr.

Návrh iniciativní:

na zařazení města Přerova a obcí Předmostí, Dluhonic a Lověšic do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1132.

120, 19. V. 1931; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 40.

Interpelace:

o nespravedlivém provedení systemisace zaměstnanců agrárních (zcelovacích) úřadů na Moravě.

t. 14/IV. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 437/VII. 54, 27. V. 1930; 77.

o záborovém velkostatku Geisy Andrássyho v blocích na východním Slovensku,

t. 14/V. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 555/VI. 67, 16. IX. 1930; 12.

o postavení obytných domů pro železniční zaměstnance v Přerově na Moravě

t. 14/XIII. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 772/V. 86, 26. XI. 1930; 135.

o vysílání komisí ke zjištění nevhodného umístění českých občanských škol menšinových na severní Moravě,

t. 14/XIV. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 420/XIII. 48, 15. V. 1930; 68.

o přeložení trestnice z Mírova do Illavy u Leopoldova,

t. 14/XV. 6, 20. XII. 1929; 88.

o definitivním ustanovení pevného bodu pro stavbu přehrady na řece Březné u Hoštejna na severní Moravě a neodkladném zahájen řízení, aby se stavbou mohlo býti započato,

t. 14/XVI. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 342/VIII. 43, 24. IV. 1930; 5.

o povolování stavebních subvencí ministerstvem soc. péče v Praze,

t. 14/XIX. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 206/XIII. 36, 2. IV. 1930; 8.

o změně dosavadní úpravy seřaďování vlaků na nádraží v Přerově,

t. 917/II. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1269/IX. 141, 11. VII. 1931; 38.

 

KNIRSCH Hans

VI. voleb. kraj

DNS, mk

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. bran. - im. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv.

Po rozejítí se klubu poslanců německé nár.-socialistické strany dělnické 7. (8.) X. 1933 zůstává mimo klub.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrh resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 19-21.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 64.

o osnově zákona o zásluhách T. G. Masaryka (t. 214)

21, 21. II. 1930; 28.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 1931; 44.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o německo-rakouské celní unii.

117, 24. IV. 1931; 9.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o hornické stávce v severových. Čechách a o pronásledování příslušníků strany něm. nár. socialistů.

173, 30. III. 1932; 7.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském; polemisuje se stanoviskem posl. Dubického, jenž odmítl prohlášení posl. Fritschera o utiskování Němců v RČS.

174, 7. IV. 1932; 28.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722)

178, 22. IV. 1932; 61.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o událostech které se sběhly při duchcovské župní tělocvičné slavnosti Němců 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 14.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví též o odpovědi vlády na interp. o krvavých událostech v Duchcově.

213, 4. XI. 1932; 5.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 52.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 9.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 20.

o vlastní imunitní věci (t. 1803)

284, 20. VI. 1933; 13.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297)

285, 22. VI. 1933; 23.

Interpelace:

o udělení subvence na stavbu živnostenské pokračovací školy v Teplicích-Šanově,

t. 138/III. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 392/I. 43, 24. IV. 1930; 5.

o úřadování u státních úřadů,

t. 138/XV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 621/VII. 67, 16. IX. 1930; 14.

o překážkách, jež se působí zavedení autobusové dopravy, zvláště v severozápadních Čechách v Rudohoří a Středohoří,

t. 174/VIII. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 699/XIX. 76, 4. XI. 1930; 5.

o zaopatření válečných poškozenců, vdov a sirotků,

t. 247/XX. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 621/XV. 67, 16. IX. 1930; 15.

o trestním řízení chomutovského okr. úřadu v živnostensko-policejních věcech,

t. 488/III. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 653/XVII. 71, 2. X. 1930; 6.

o zabavení č. 52 časopisu "Duxer Zeitung" ze dne 28. června 1932,

t. 1985/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečiny podle §u 11, č. 1, §u 14, č. 1, 5 a §u 17, č. 1, 2 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 583; zprav. dr Markovič; nevydán

89, 29. XI. 1930; 52-3.

kraj. s. v Mostě (přečin podle §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 581; zprav. Fr. Ježek; nevydán

83, 21. XI. 1930; 87.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 575; zprav. F. Richter; nevydán

81, 19. XI. 1930; 54.

kraj. s. v Mostě (přečin podle §u 17, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1515; zprav. dr Suchý; nevydán

166, 28. I. 1932; 36.

kraj. s. v Mostě (přečiny podle §u 14, č. 1 a §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1803; zprav dr Suchý; vydán

284, 20. VI. 1933; 13-14.

kraj. s. v Chebu (zločin veřejného násilí podle §u 87 tr. z., přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §u 312 tr. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 a přečin podle §u 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

"K" resp. Kaf-Kal "K" resp. Kaň-Kei "K" resp. Kej-Kni "K" resp. Kno-Kop "K" resp. Koš-Kra "K" resp. Kre-Kro "K" resp. Kru-Kuč "K" resp. Kuh-Kur



Přihlásit/registrovat se do ISP