"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-Šve

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L

Nastoupil za Kaderku Aloise, jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Volba verifikována 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Byl členem výb. rozp. a ústav. práv.

 

SVOBODA František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem kom. pro kontr. dáv. z maj. - výb. rozp. - socialisač. - k prozkoum. čin. Stál. výb. a ústav. práv.

Návrhy:

na zřízení osobního nádraží v Židenicích, t. 16.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na zřízení správních komisí k výkonu práv a vedení záležitostí a správy okr. silnič. výborů na Moravě, t. 121.

9, 18. VI. 1920; 389. I.

na zřízení státní regulační komise pro Velké Brno, t. 126.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na poskytnutí nouzové podpory okresu tišnovskému a boskovickému, t. 3824.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

na zřízení železničních dílen pro opravu strojů a vozů v Brně, t. 4373.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se rozšíření poštovního úřadu II. na nádraží v Brně.

31, 4. XII. 1920; 1230. II.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů ze zemských rozpočtů státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně).

267, 3. VI. 1924; 790, 800. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4933 (příjmová hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

308, 3. XII. 1924; 787, 800. X.

rozp. výb. zpr. t. 5017 (dílčí dluhopisy města Brna).

319, 19. XII. 1924; 1037. X.

rozp. výb. zpr. t. 5015 (dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců).

319, 19. XII. 1924; 1048. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

95, 21. XI. 1921; 709. IV.

o stát rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1240. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 735. X.

Interpelace:

o důlní katastrofě v Oslavanech,

t. 1975. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 3101. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

Dotazy:

o lichvě cementem, daňových podvodech a hygienických závadách v továrně na cement firmy Leo Czech v Brně-Maloměřicích.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o poměrech v posádkové nemocnici v Brně, odkud bezdůvodně propouštěny jsou vdovy tam zaměstnané.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o nepřístojnostech při vybírání dávky ze zábav od uměleckých korporací a podniků v Brně.

160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o definitivě pensionovaného a reaktivovaného řídícího učitele Fr. Holuba v Brně.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

o definitivním obsazení místa ředitelského na měšťanské škole v Brně-Julianově.

229, 22. XI. 1923; 363. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

 

SVOZIL Cyril, dr.

XII. voleb. kraj

ND

Nastoupil za Engliše Karla, dr., jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 361, 18. IX. 1925; 557. XI.

Slib vykonal 361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Byl členem výb. im.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 820. XI.

Věcná poznámka:

v níž ohrazuje se jménem strany ND proti obvinění dr. Gáti o nesprávném postupu koaličních stran v předvolebním boji.

376, 13. X. 1925; 1512. XI.

 

SYCHRAVOVÁ Anna

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. kult. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. a zdrav.

Zemřela 22. II. 1925.

324, 5. III. 1925; 1231. X.

Za ní nastoupil Pajger Josef.

Návrhy:

na zákonné upravení kompetence jednotlivých ministerstev, t. 864.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na zákon o ochraně matek a kojenců, t. 1095.

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

na vydání zákona o výchově a vzdělání hluchoněmých dítek v republice Československé, t. 3658.

146, 14. VI. 1922; 880. V.

na vydání zákona o částečném zákazu námezdného kojení, t. 3821.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

pozměňov. návrh ke zpr. t. 3206 (zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

na vrácení zpr. t. 4208 (částečný zákaz námezdného kojení) zdravotnímu výb., podaný u příležitosti druhého čtení osnovy zákona.

269, 5. VI. 1924; 819. IX.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se organisace ústavů lékařské fakulty.

28, 1. XII. 1920; 809. II.

k osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169), týkající se zákazu výčepu lihovin na Slovensku.

121, 17. I. 1922; 2153. IV.

Zpravodajem:

ústav. výb. ke zpr. t. 1586 (zrušení zemsk. zákonů na Moravě a ve Slezsku, jež omezují pravomoc obcí a silnič. výborů k rozvrhu daňových přirážek).

60, 8. III. 1921; 2466. II.

zdrav. výb. ke zpr. t. 4208 (částečný zákaz námezdného kojení).

267, 3. VI. 1924; 782. IX.

zdrav. výb. ke zpr. t. 4647 (částečný zákaz námezdného kojení).

272, 12. VI. 1924; 907. IX.

Řeč v rozpravě:

o fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 960. II.

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 2097).

69, 24. VI. 1921; 204. III.

o fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1198. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2133. IV.

o zákonu o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726).

154, 24. VI. 1922; 1334. V.

Interpelace:

o násilném vyhození v nočních hodinách z bytu učitelky Mišíkové velitelem bratislavské vojenské policie,

t. 2601. 75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. t. 3221/VIII. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

Dotazy:

o přídělu uhlí pro Vrútky.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

 

SZENT-IVÁNY József

XX. voleb. kraj

MNL MAP

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 2, 1. VI. 1920; 26. I.

Byl členem výb. ústav. práv.

Vystoupil z klubu MNL a stal se předsedou nově založeného klubu MAP

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

Návrhy:

o směnění bílých peněz, t. 2496.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

o platnosti lékařských diplomů v Č. R., které byly nabyty na universitách v Maďarsku, t. 3965.

185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o pensijních nárocích učitelských sil na Slovensku a Podkarp. Rusi, pensionovaných na základě vlád. nařízení z 15. IV. 1920, č. 269 Sb. z. a n., a z 29. XI. 1923, č. 226 Sb. z. a n., t. 5354.

369, 2. X. 1925; 1079. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o vyplácení úroků ze stát. předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 4 a 8.

145, 13. VI. 1922; 793. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 208. II. (maď. 252)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 462. II. (maď. 511)

o prohlášení minist. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2398. II. (maď. 2419)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 385. IV. (maď. 441)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 602. V. (maď. 693)

o vyplácení úroků ze stát. předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 789. V. (maď. 810)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 188. VI. (maď. 254)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na r. 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 132. X. (maď. 172)

Prohlášení:

učiněné jménem klubů MNL a MAP při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2379. VI. (maď. 2451)

Interpelace:

ve věci zrušení teroristických spolků na Slovensku, potrestání násilností legionářů a rozpuštění "Propagační kanceláře",

t. 843. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

o opatřeních proti dobytčímu moru,

t. 1638. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

odpov. t. 2018. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zákonité možnosti placení daní bankovkami, které československý stát neokolkoval,

t. 2462. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3098. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

ohledně upravení poklesu cen, jenž nastal při polních plodinách,

t. 2486. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3182/IX. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

v záležitosti požitků župních úředníků a zaměstnanců,

t. 2663. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3221/XXI.

118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o nedostatečnosti odškodného za vojenské koně odvedené za mobilisace a o manipulaci odvedeným krmivem,

t. 3351/XXI. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o zakázání shromáždění sdružených oposičních stran v Ipolských Šahách,

t. 3740/XIII. 159, 24. X. 1924; 38. VI.

odpov. t. 4431/IV. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o zrušení opatření zavedených k vymáhání v roku 1920 neodvedeného obilí,

t. 3740/XIV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3823/XVI. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

aby byli učitelům církevních škol, kteří byli ve válečném zajetí, poukázány mimořádné drahotní přídavky pro dobu v zajetí ztrávenou,

t. 3740/XV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3823/XI. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o konkursu vyhlášeném na některá neuprázdněná státní učitelská místa,

t. 3862/VII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4065/I. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zrušení sekvestrace uvalené na slovenský majetek v Budapešti protokolované firmy "Hangya", výrobní, peněžní a spotřební družstvo, jež je družstevní ústřednou maďarského rolnického sdružení,

t. 3954/XI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o výplatě peněz, zadržených při okolkování bankovek rak.-uh. banky v územích připojených k republice Československé po 15. březnu 1919,

t. 3995/II. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4097/III. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o vypovídání "Prágai Magyar Hirlapu" z kasáren,

t. 4274/XXIII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4794/IV. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o vrácení poplatků z nepoužitých vývozních a dovozních povolení,

t. 4297/V. 233, 28. XI. 1923; 886. VIII.

odpov. t. 4808/XIII. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o odepření státního občanství Juraju Boldiszárovi, ev. ref. duchovnímu v Mochovcích,

t. 4748/I. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 5209/IV. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

jak obecní starostové a obecní notáři v německých obcích na Slovensku, dále okresní a berní úřady užívají jazyků, jakož i o působnosti obecních starostů,

t. 5290/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Dotazy:

o protizákonné činnosti a o zneužívání úřední moci škol. inspektorem v Rožnové, župa gemerská.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o placení pachtovného v přírodních plodinách při mlýnských pachtech.

70, 30. VI. 1921; 275. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

v záležitosti propuštění veřejných zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

o repatriaci důstojníků-zajatců maďarské národnosti v Rusku zadržených.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. 87, 19. X. 1921; 39. IV.

o výměně bývalých neokolkovaných bankovek rakousko-uherských.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

v záležitosti propuštění Jozefa Rusznáka, trať. dělníka.

159, 4. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

aby bylo zamezeno zneužívání moci zemplínskými veřejnopráv. úřady, které obmezily osobní svobodu předs. vojenské odbočky krajinské strany maďarských malorolníků a tím znemožnily organisaci a život strany.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o odnětí bytu učiteli nadpaládské reformní elementární školy k účetnických kasáren.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 186, 9. I. 1923; 2137. VI.

v záležitosti dodatečné výměny bankovek rak.-uh. banky v obci Mučin.

177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

o vyplácení pense vál. invalidovi Andreji Gócsaovi, učiteli stát. obec. škol.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o přiznání státní příslušnosti jednotlivým duchovním a učitelům reformované církve na Slovensku a o nechání učitele obecné školy v Polině na dosavadním jeho místě.

206, 3. V. 1923; 285. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o zapovídání ochotnických divadelních představení v okrese Tornala.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

o protizákonném provádění § 29 zák. čl. XII z r. 1894 některými okresními úřady na Slovensku.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 290, 13. IX. 1924; 1888. IX.

o udělení podpory Janu Bodorovi v Ložďanech.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

v záležitosti zaměnění bankovek vydaných rak.-uh. bankou, jež jsou vlastnictvím obyvatelů obce Maďarských Záhořan okr. feledský.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o vyměřování daně důchodkové v sídlech okresních.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o vojenské dohodě mezi Československem a Francií.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

Žádost ve věcech imunity:

župansk. úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši (pro nepodání soupisu velkostatkářsk. majetku, jehož lhůta uplynula 18. V. 1920).

40, 11. I. 1921; 1576. II.

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin pobuřování podle § 172, odst. II. tr. zák.).

140, 26. V. 1922; 486. V.

žád. odvolána 166, 9. XI. 1922; 372. VI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přestupek § 5 zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb. z. a n.).

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4730; zpr. D. Nejezchleb;

vydán: 309, 3. XII. 1924; 813. X.

okres. úřadu v Tornali (přestupek § 1 vlád. nař. ze dne 9. června 1921, č. 215 Sb. z. a n.).

265, 27. V. 1924; 741. IX.

zpr. t. 4679; zprav. J. Konečný;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1140-1. IX.

Volán k pořádku:

58, 1. III. 1921; 2404. II.

 

ŠAFRANKO Emanuel

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění (zpr. t. 4640).

269, 5. VI. 1924; 828. IX.

Interpelace:

naléhavá, ohledně provádění pozemkové reformy na újmu podkarpatoruského nemajetného lidu,

t. 4840. 287, 17. IX. 2924; 1597. IX.

odpov. t. 5037/IX. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil na táboru lidu dne 3. srpna 1924 v Užhorodě)

316, 18. XII. 1924; 930. X.

presid. žup. úřadu v Mukačevě (přestupek podle § 1 zák. čl. XL z r. 1897, jehož se dopustil uspořádáním veřejné schůze bez úředního povolení)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5101; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1503-4. XI.

"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP