"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-Šve

SCHUBERT Ottokar

VIII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - soc.-pol. - stát. zříz. a zeměd.

Návrhy:

aby bylo dovoleno sázeti tabák, t. 735.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na stavbu místní dráhy Bělá-Eisendorf (připojení na Eslarn v Bavorsku), t. 1967.

67, 19. V. 1921; 53. III.

o živelních pohromách v okrese tepelském, t. 2453.

70, 30. VI. 1921; 317. III.

ve věci pohořelých v obci Racově, okrese tachovském, t. 3142.

90, 26. X. 1921; 241. IV.

o pohořelých v obci Hiršavě, polit. okr. domažlického, t. 3232.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

obnoven č. 3471; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

ve věci živelních škod způsobených krupobitím a průtrží mračen v obci Sadlu, Tasnovicích, Štítarech, Mirkovicích, Oplotci, Holubči, Svržnu, Babicích, Černé Hoře, Přesu, Doubravce, Čečíně a jinde, t. 4183.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

na všeobecné snížení daně z vodní síly a v odůvodněných případech na osvobození od daně z vodní síly (vrácení), t. 4252.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 4255.

225, 13. XI. 1923; 249. VIII.

na snížení a zrušení daně z vodní síly, t. 4414.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na stavbu železnice Bezdružice-Úterý-Teplá, t. 4754.

278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

aby byly co nejrychleji provedeny nouzové akce v okresích kašpersko-horském, hartmanickém, nýrském, vimperském a sušickém, t. 5356.

371, 6. X. 1925; 1329. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 12, 27, 69, 180 a 219.

288, 18. IX. 1924; 1678, 1679, 1686, 1724, 1727. IX.

aby sněmovna přešla přes osnovu zákona o zabírání budov pro účely veřejné t. 2089 k dennímu pořadu.

74, 19. VII. 1921; 598. III.

Resoluce:

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se malých bytů.

138, 6. IV. 1922; 358. V.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení zemědělských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

2 resol. k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 4202), týkající se zřizování zemědělských nemocenských pokladen a zřizování společenstevních nemocenských pokladen, stanovených živnostenským řádem.

217, 28. VI. 1923; 561. VII.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se zřizování zemědělských nemocenských pokladen a vypsání voleb do nemoc. pokladen.

236, 30. XI. 1923; 1160-61. VIII.

k osnově zák. o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377), týkající se provedení všech dosud neprovedených nároků na důchod zemským úřadem pro péči o válečné poškozence v Praze-Karlíně do pěti měsíců.

245, 19. XII. 1923; 1652. VIII.

resol. k osnově zákona o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382), týkající se provedení voleb do okresních nemocenských pokladen a zřízení zemědělských a živnostenských pokladen.

246, 20. XII. 1923; 1749. VIII.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

9, 18. VI. 1920; 417. I. (něm. 441)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 606. II. (něm. 682)

o zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí atd., (zpr. t. 1741).

63, 11. III. 1921; 2564. II. (něm. 2629)

o smlouvě o státním občanství mezi R. Č. a říší Německou (zpr. t. 2343).

72, 14. VII. 1921; 450. III. (něm. 497)

o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 589, III. (něm. 655)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 751. III. (něm. 797)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 642. IV. (něm. 715)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o zaměstnancích obec. a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1640. IV. (něm. 1690)

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1853. IV. (něm. 1886)

o vydání zákona o stavebním ruchu (t. 3394).

128, 27. I. 1922; 2701. IV. (něm. 2725)

o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření byt. péče (zpr. t. 3675).

147, 16. VI. 1922; 923. V. (něm. 982)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1164. VI. (něm. 1263)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1615. VI. (něm. 1729).

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1992. VI. (něm. 2085)

o upravení služebních poměrů a požitků o četnictva (zpr. t. 4144).

211, 12. V. 1923; 383. VII. (něm. 400)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 4202).

217, 28. VI. 1923; 558. VII. (něm. 612)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 487. VII. (něm. 547)

o dalším zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 4358).

242, 13. XII. 1923; 1454. VIII. (něm. 1502)

o zákonu o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1528. VIII. (něm. 1566)

o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377).

245, 19. XII. 1923; 1639. VII. (něm. 1682).

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském o pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1734. VIII. (něm. 1785).

o konečné úpravě rakousko-uherských váleč. půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1338. IX. (něm. 1369)

o sociál. pojištění (zpr. t. 4795).

286, 16. IX. 1924; 1479. IX. (něm. 1502).

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1047. XI. (něm. 1113)

Interpelace:

naléhavá, o přehmatech jednotlivců ve věci nastávajícího sčítání lidu v obci Sytno u Stříbra,

t. 1528. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

odpov. t. 3111. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o stržení a násilném odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekeřanech u Stříbra,

t. 1529. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

odpov. t. 2007. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o placení vojenské taxy vojenskými osobami, které, aniž činně sloužily, vykonávaly válečnou službu,

t. 412. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 748. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o vydání novely k čsl. brannému zákonu z 19. III. 1920,

t. 793. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1221. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o nezákonném postupu okres. správního výboru v Domažlicích,

t. 2254. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3182/XI. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zřízení četnické stanice v Koutech,

t. 2919. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XLIV. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

že v Ronšperku byl stržen a poškozen pomník čís. Josefa,

t. 3138. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3430/XX. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o náhradě škod za ztráty způsobené slintavkou a kulhavkou,

t. 3561/IV. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3790/XXII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o zamýšlené změně ministerské příslušnosti ve věcech vodního práva,

t. 3740/XI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 4082/XXIII. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

o národní nesnášenlivosti v západočeských městech,

t. 4044/XVI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4249/XII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o vybírání obecních přirážek,

t. 4085/VI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4249/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o opětovném zabavení časopisu "Westböhmische Stimmen" v Plané č. 32 ze dne 27. dubna 1923,

t. 4171/XVI. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/IV. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zabavení časopisu "Deutsche Westböhmische Stimmen" v Plané,

t. 4171/XVII. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4243/XV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o náhradě těžkých ztrát způsobených zemědělcům slintavkou a kulhavkou a aby k těmto ztrátám bylo přihlíženo při vyměřování dávky z majetku, osobní daně z příjmu, daně z obratu a všech jiných daní a přirážek,

t. 4261/III. 227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

odpov. t. 4891/VIII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o složení zemské odvolací komise pro válečné poškozence,

t. 4274/VIII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4431/II. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

aby byla prodloužena lhůta k odevzdání válečných půjček bez náhrady a připojení přílohy A,

t. 5303/VII. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

Dotazy:

o vyvolání rychlé pomocné akce pro pohořelé v Heinrichsbergu.

33, 15. XII. 1920; 1327. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o neudržitelných poměrech v třemošenském obec. zastupitelstvu.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

že závodiště, které se má zříditi v Úševicích-Mariánských Lázních, ohrožuje zemědělské kultury v Úševicích.

146, 14. VI. 1922; 816. V.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o neodpovědném a hrozivém chování četnického strážmistra Šindeláře a o nezákonném zatčení několika osob.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o vyloučení již jmenovaného člena odhadní komise pro daň z příjmu pro odhadní okres horšovotýnský.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o přehmatech četnických strážmistrů Horeše a Poláka.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o polních cvičeních ve střelbě na ostrou střelnice v Dobřanech.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o příliš velkém finančním zatížení okres. města Hostouně trvalým vojenským ubytováním.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o odhadech pro dávku z majetku v okrese horšovsko-týnském.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o zákazu užívati německých názvů obcí v polit. okrese stříbrském.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 304, 24. XI. 1924; 503. X.

o jazykovém utlačování Němců v soudním okrese dobřanském.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o nenáležitém chování železničního úředníka ve Staňkově.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o konkurenčním příspěvku na novostavbu školy v Hoře Svatého Václava, (soudní okres Hostouň).

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o postupu při zadávání regulačních prací na řece Blanici.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o nepřístojnostech při dopravě osob na místní dráze Planá-Tachov.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (přečin podle § 305 tr. z., spáchaný řečí na schůzi dne 5. XI. 1922 v Horšově Týně)

178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

 

SCHUSTER Karl

VIII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. - soc. pol. a zahran.

Návrhy:

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položek k potírání epidemií a chorob.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 1.

78, 1. VIII. 1921; 881. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkajíc se § 188.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 1.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o staveb. ruchu (zpr. t. 3306), týkající se §§ 16 a 17.

112, 19. XII. 1921; 1758. IV.

4 pozměňov. návrhy k návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče poslanců Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického (zpr. t. 3675) k §§ 2, 3, 9 a 13.

147, 16. VI. 1922; 930, 931. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 7.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 9.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k §§ 5 a 37.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016, 2018. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájem. (zpr. t. 4077) k §§ 5 a 23.

202, 19. IV. 1923; 157, 162. VII.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372) k §§ 4-6.

243, 14. XII. 1923; 1540. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 9 a 13.

245, 19. XII. 1923; 1630, 1632. VIII.

1 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367) k §§ 4, 5 a 8.

249, 20. III. 1924; 128, 129. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích vál. poškozenců (zpr. t. 3291) k § 13.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

1 doplňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 319. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se odstraněn trestu uvázáním a nepřípustnosti odnětí požitků mužstvu.

28, 1. XII. 1920; 806. II.

3 resol. k témuž předmětu, týkající se zlepšení hmotných poměrů státních zaměstnanců v lázeňských místech a ochrany dělnictva, zvláště stavebního.

31, 4. XII. 1920; 1232, 1238. II.

3 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1922, ke kapit. XII., XVI. a XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284, 1292, -1294. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předložení účetní uzávěrky a bilance státních lázní za r. 1921.

175, 29. XI. 1922; 1391. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se snížení sazeb pošty listovní.

236, 30. XI. 1923; 1156. VIII.

k osnově zákona o zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 5206), týkající se podpory zvláště drobných zemědělců, podporování umělého zavodňování a předkládání ročních zpráv parlamentu o použití melioračních příspěvků.

355, 9. VII. 1925; 447. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1149. II. (něm. 1217)

o vydání zákona o stavebním ruchu (t. 1706).

62, 10. III. 1921; 2493. II. (něm. 2528)

o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (zpr. t. 2648).

83, 5. VIII. 1921; 1124. III. (něm. 1154)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306).

112, 19. XII. 1921; 1747. IV. (něm. 1780)

o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče (zpr. t. 3675).

147, 16. VI. 1922; 928. V. (něm. 985)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 954. VIII. (něm. 996)

o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367).

249, 20. III. 1924; 124. IX. (něm. 144)

o zvýšení ročního příspěvku ku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 5216).

355, 9. VII. 1925; 446. XI. (něm. 472)

Interpelace:

že nedbá se ustanovení výnosu ze dne 19. května 1921, č. 11.400 E, o státní podpoře nezaměstnaným,

t. 2726. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3112. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o zrušení německé školní expositury v Ouborsku v okrese klatovském a o zabavení její školní budovy pro nově zřízenou tamější českou menšinovou školu,

t. 4354/II. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4639/II. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

že do české menšinové školy v Haselbachu v okr. domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/V. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, ze presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4405/VI. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4500/XVIII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o vdovském důchodu Kateřiny Pitterové a o poměrech u zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze všeobecně,

t. 4426/I. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

odpov. t. 4796/XIX. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

Dotazy:

aby vláda ihned zařadila sezonní dělníky (stavební dělníky všech povolání) jakož i všechny skupiny dělnictva pracujícího o stavebním materiálu, dále zemědělské a lesní dělnictvo pod ustanovení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n. (podpora nezaměstnaných), ve smyslu § 19 uvedeného zákona, poukázavši na příslušná ustanovení §§ 1 a 2 uvedeného zákona.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP