"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-Šve

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1910; 7. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - práv. - rozp. - socialisač. a soc. pol. - ústav. - ústav. práv. - vyšetř. a zahran.

Návrhy:

na zřízení okres. soudu v Brušperku a v Kelči na Moravě, t. 1108.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na zařadění města Frýdlantu na Ostravici do vyšší třídy místních přídavků t. 1819.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na zřízení automobilové státní linky z M. Ostravy Brušperkem do Frenštátu pod Radhoštěm a z Místku Příborem do Nového Jičína, t. 1822.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na zřízení československého konsulátu v Polském Těšíně, t. 1823.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na zřízení státní české obchodní akademie ve Frenštátě p. Radh., t. 1888.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

na vydání zákona, jímž se upravuje užívání státního jazyka ve veřej. nápisech v léčebných a turisticky významných místech R. Č., t. 2593.

75, 22. VII. 1921; 687. III.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojenských gážistů na Slovensku a v Podkarp. Rusi, t. 3813.

163, 27. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o reorganisaci dívčího odborného školství (zpr. t. 3395) k 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odměnách stát. a některým jiným veřejným zaměstnanců na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

Resoluce:

k osnově zákona o postátnění soukr. železnic (zpr. t. 890), týkající se převzetí dráhy Štrambersko-Studenecké na Moravě.

35, 17. XII. 1920; 1475. II.

k osnově zák. o zrušení dosud platných zákonů o vojen. taxe (zpr. t. 3743).

164, 7. XI. 1922; 358. VI.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 2332 (zákon o povinnostech majitelů pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti).

70, 30. VI. 1921; 310. III.

rozp. výb. zpr. t. 3769 (zákon o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15 mil. Kč na investice Českého Těšína).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1621. V.

rozp. výb. zpr. t. 3942 (protokoly o sanaci Rakouska dané v Ženevě dne 4. října 1922).

183, 18. XII. 1922; 1794, 1828. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3939 (záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů z 4. X. 1922).

183, 18. XII. 1922; 1795, 1829. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3929 (stanovení náhrady za vojen. přípřež v míru v r. 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1944. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4010 (schválení Protokolů o změnách úmluvy o Společn. národů, daných v Ženevě 5. X. 1921).

196, 8. III. 1923; 2470. VI.

bran. výb. zpr. t. 4135 (zákon o vojenském kázeňském právu).

210, 11. V. 1923; 331, 344. VII.

im. výb. zpr. t. 4564 (im. V. Mikulíčka).

270, 6. VI. 1924; 850. IX.

im. výb. zpr. t. 4580 (im. H. Tausika).

272, 12. VI. 1924; 911. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 1001. II.

o pilné interp. L. Surányiho (t. 607) o porušení práva asylu na území R. Č.

33, 15. XII. 1920; 1354. II.

o osnově zák. na sestátnění soukromých železnic (zpr. t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1476. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1372).

48, 27. I. 1921; 1912. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2305. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2583. II.

o státním příspěvku k opravným pracím na morav. vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 375. III.

o naléh. interp. J. Blažka o náhradě mosteckým obětem (t. 2507) a J. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 627. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 375. IV.

o vládním prohlášení min. soc. péče G. Habrmana o naléh. interp. t. 2499, 2524, 2550 a 2561, týkajících se stávky bankovních zaměstnanců.

101, 29. XI. 1921; 1326. IV.

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 158. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 783. VI.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1918. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 84. VII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 41. IX.

o konečné úpravě rakousko-uherských váleč. půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1390. IX.

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

17, 18. XII. 1924; 985. X.

Interpelace:

o nařízení zem. polit. správy moravské z 16. XII. 1920, čís. 40.761 o utvoření okres. škol. výborů,

t. 1295. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 1857. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o zbytečné podružné přídělovně vozů v Mor. Ostravě-Přívoze,

t. 1569. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

o udělení koncese, příp. o stavbě železnice z Mor. Ostravy přes Brušperk do Frenštátu p. Radh.,

t. 1751. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2415. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

aby se urychlilo řízení pro opatření místností české měšťanské škole ve Fulneku,

t. 1814. 66, 31. III. 1921; 8. III.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

že se nevyřizuje žádost V. Mezery z Orlové o náhradu škod, způsobených mu na zdraví a majetku polskými teroristy za doby plebiscitu na Těšínsku,

t. 2823. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. t. 3075. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

Volán k pořádku:

128, 27. I. 1922; 2671. IV.

 

ŠPATNÝ Emil

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a ústav. práv.

Návrhy:

na zrušení trestaneckých hřbitovů, t. 755.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

za zřízení dělnického reálného gymnasia v Praze, t. 1238.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

obnoven t. 3910/XXXI.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na zařadění města Nuslí a Pankráce do I. třídy aktivních přídavků, t. 1520.

55, 16. II. 1921; 2253. II.

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje § 21 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., ustanovením o pachtu obecních polí a luk, t. 3739.

153, 23. VI. 1922; 1295. V.

aby telegrafní dělmistři zařaděni byli do hodnostních tříd úřednických, t. 3814.

160, 25. X. 1922; 135. VI.

na vydání zákona, jímž se odstraňuje bytová krise vojensk. gážistů na Slovensku a Podkarp. Rusi., t. 3813.

163, 7. X. 1922; 340. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vybudování samostatné budovy pro pokračovací školy v Praze.

28, 1. XII. 1920; 810. II.

k témuž předmětu, týkající se vybudování dorostového domu dělnic. a živnostnic.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

k osnově zák. o zmocnění vlády k jmenování ústř. správ. komise pro sjednocenou obec pražskou (zpr. t. 1096), týkající se fin. hospod. Velké Prahy a subvencování úkolů tohoto hospodářství.

35, 17. XII. 1920; 1468. II.

k návrhu V. Johanise na dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást (zpr. t. 1714), týkající se zařadění položky pro stavbu silnice Krhanice-Čakovice do rozpočtu pro r. 1922.

62, 10. III. 1921; 2520. II.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 977 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům v. v., invalidům atd.).

33, 15. XII. 1920; 1334. II.

bran. výb. zpr. t. 1025 (zvýšení zaopatřovacích požitků v jenským gážistům v. v., invalidům atd.).

33, 15. XII. 1920; 1335. II.

bran. výb. zpr. t. 1535 (předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

55, 16. II. 1921; 2233. II.

bran. výb. zpr. t. 3936 (úprava placení náhrady za trvalé ubytování vojska v r. 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1945, 1947. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4139 (úprava vyučování stát. jazyku a jazyku menšin na středních školách).

211, 12. V. 1923; 364. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4140 (výroba, prodej, přechovávání a dovoz radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení).

213, 14. V. 1923; 412. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4158 (finanční a právní výhody na podporu soustavné elektrisace).

213, 14. V. 1903; 423. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4311 (Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě).

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 837. II.

o jmenování ústřed. komise pro sjednocenou obec pražskou vládou (t. 1096).

35, 17. XII. 1920; 1468. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 566. IV.

o úmluvě uzavřené v Praze dne 10. III. 1921 mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranic a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293).

118, 10. I. 1922; 1993. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 podaných v záležitostech školských.

146, 14. VI. 1922; 871. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 68. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

302, 20. XI. 1924; 433. X.

Interpelace:

ohledně ztracených spisů v min. vnitra, jednajících o protestu při volbě starosty v Hostivaři,

t. 766. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1853. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o protičeských násilnostech v Tachově,

t. 774. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1525. 55, 16. II. 1921; 2253. II.

v záležitosti zrušení večerního a nedělního vyučování na průmyslových školách pokračovacích,

t. 827. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1614. 58, 1. III. 1921; 2387. I.

o uzavírání a rušení lázeňských podniků,

t. 1876. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2246. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o postupu zúčastněných úřadů při prováděn pozemkové reformy,

t. 2485. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3125. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

o zřízení paralelek některé pražské střední školy v Nuslích,

t. 2887. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3124. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

Dotazy:

o legionáři Matěji Vaicovi.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o postupu zúčastněných úřadů při provádění pozemkové reformy.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o zřízení pokračovací školy učňovské v Podbrezové.

138, 6. IV. 1922; 298. V.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o neodvodněné konfiskaci odbor. listu "Zájmy českoslov. stát. zaměstnanců" v Praze.

180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

že definitivy byla zbavena kancelářská oficiantka Vlasta Vintrová, rozená Kratinová, t. výpomocná kancel. síla na smlouvu u zem. polit. správy v Praze.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o odsouzení Václava Němce pro přestupek podle § 10 zák. čl. z r. 1898, č. 766, slúžným okresního úřadu v Píšťanech.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychova a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

 

ŠRÁMEK Jan

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál. a zahran.

Jmenován ministrem železnic 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministra železnic a jmenován ministrem veřej. zdravotnictví a tělesné výchovy 7. X. 1922.

159, 4. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské anebo habsbur.-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zák. o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na zřízení 24člen. výb. k prokoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10,000.000 Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zaviječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

Resoluce:

týkající se opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (zpr. t. 560), příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově zák. o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500), týkající se statků církevních a nadačních.

64, 15. III. 1921; 2722. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 282. I.

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1305. II.

vysvětluje změnu v postupu klubu L při hlasování o ratifikaci Brněnské smlouvy.

13, 10. VII. 1920; 712. I.

námitka proti hlasování o resolučním návrhu dr. Czecha (při hlasování o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších).

63, 11. III. 1921; 2620. II.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti národnostních nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 297. II.

zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého.

20, 11. XI. 1920; 298. II.

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahraničí dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

o nedodržování právních norem státními orgán pří zmatcích a násilnostech, vyvolaných t. zv. církví československou

t. 1775. 65, 16. III. 1921; 2765. II.

Dotazy:

o posměšném průvodu v Břeclavě.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

 

ŠROBÁR Vavro, dr.

XV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. a Stál.

Jmenován ministrem veř. zdravotnictví a těles. výchovy a ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra veř. zdravotnictví a těles. výchovy a ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy. 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu min. školství a nár. osvěty.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na zrušení osadnického poměru a na úpravu hospodářských, služebních a sociálních poměrů lesních dělníků na Slovensku, t. 2101.

67, 19. V. 1921; 103. III.

Interpelace:

naléhavá, ve věci utlačování slovenské menšiny v Maďarsku,

t. 5355. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

ve věci předlohy maďarské vlády o zřízení sněmovny magnátů,

t. 4952/VI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/I. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

Volán k pořádku:

147, 16. VI. 1922; 970. V.

 

ŠTOLBA Václav

VIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zásob a zeměd.

Návrhy:

aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelních pohromách v okresu blovickém a nepomuckém a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních, t. 2264.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

v záležit. živelní pohromy v obci Vrbnu, okres Blatná, t. 2409.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

v záležitosti živelní pohromy v okresích kralovickém a manětínském, t. 3895.

177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

v záležitosti živelní pohromy v okresích blatenském, sušickém a nepomuckém, t. 4180.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1554 (záležitost živelních pohrom květnových r. 1920).

61, 8. III. 1921; 2473. II.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1687. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod.).

175, 29. XI. 1922; 1364. VI.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2052. IX.

o změně zákona o zřízení fondu pro účely veřej. živelního pojištění (zpr. t. 4871).

293, 25. IX. 1924; 2170. IX.

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1426. XI.

Dotazy:

v záležitosti zatčení a uvalení vazby na občany z obce Hluboké, soudní okres Nová Kdyně.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 121, 17. I. 1922, 2122. IV.

 

ŠVEHLA Antonín, dr.

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál.

Jmenován ministrem vnitra 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra vnitra 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován předsedou vlády 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vydání zák. stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na zahájení rozpravy o prohlášení minist. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci, proneseném ve 139. schůzi, ve schůzi 140.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýn. výrobků (t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahraničí dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, o neutěšených hospodářských poměrech v zemědělství,

t. 2846. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o paušalování daně z obratu zemědělským podnikatelům, kteří nehospodaří na více než 30 ha půdy,

t. 1573. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2249. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o kritických poměrech v chovu a zpeněžení hospodářského zvířectva, o zabezpečení krmiv ochraně zemědělské výroby proti jejím škůdcům,

t. 2787. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3121. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP